Fackliga företrädare

Facklig förtroendeman är den arbetstagare som utsetts av sina lokala arbetstagarorganisationer att företräda de anställda i fackliga frågor. Förtroendemannen är vanligen anställd på den arbetsplats där den fackliga verksamheten bedrivs. Här hittar du kontaktuppgifter.

Akademikerförbundet SSR

Ulrika Mellberg

akademikerforbundetssr@sigtuna.se

Akavia

Veronica Sjöberg

akavia@sigtuna.se

Kommunal

Ann-Christine Holmkvist

norr.sigtuna.stockholm@kommunal.se

Naturvetarna

Mattias Livén

Maria Engvall

radgivning@naturvetarna.se

Sveriges Arkitekter

Lars Svensson

kansli@arkitekt.se

Sveriges Ingenjörer

Eija Österberg

eija.osterberg@sigtuna.se

Sveriges Lärare

Anders Vestermark

Magnus Eriksson

sverigeslarare@sigtuna.se

Sveriges skolledare

Helena Eriksson

sverigesskolledare@sigtuna.se

SRAT - akademiker i samhällsbärande professioner

Kerstin Alksten

kansli@srat.se

Vision

Åsa Nordin

vision@sigtuna.se

Lokalt samverkansavtal

Sigtuna kommun och de fackliga organisationerna samverkar enligt ett gemensamt tecknat lokalt kollektivavtal.

Avtalet beskriver parternas gemensamma synsätt på hur samverkan ska ske inom kommunen och betonar vikten av inflytande och delaktighet för alla medarbetare genom samverkansgrupper och arbetsplatsträffar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.