Fackliga företrädare

Facklig förtroendeman är den arbetstagare som utsetts av sina lokala arbetstagarorganisationer att företräda de anställda i fackliga frågor. Förtroendemannen är vanligen anställd på den arbetsplats där den fackliga verksamheten bedrivs. Här hittar du kontaktuppgifter.

Civilekonomerna

Olle Kvarby
olle.kvarby@civilekonomerna.se

Sveriges Arkitekter

Lars Nilsson
kansli@arkitekt.se

Psykologförbundet

Liisa Holtey
liisa.holtay@sll.se

Sveriges Ingenjörer

Eija Österberg
eija.osterberg@sigtuna.se

Ledarna

Ebba Orton
ledarna@ledarna.se

Vårdförbundet

Tobias Sved
tobias.sved@vardforbundet.se

SRAT

Kerstin Alksten
kansli@srat.se

Fysioterapeuterna

Elba Abreu
kansli@fysioterapeuterna.se

Lärarförbundet

Anna Strömberg Johansson
lararforbundet@sigtuna.se

Kommunal

Helene Mattsson
norr.sigtuna.stockholm@kommunal.se

Lärarnas Riksförbund (LR)

Magnus Eriksson
lr@sigtuna.se

Skolledarna

Andreas Eriksson
andreas.eriksson@sigtuna.se

Vision

Åsa Nordin
vision@sigtuna.se

Akademikerförbundet SSR

Ulrika Mellberg
akademikerforbundetssr@sigtuna.se

Akavia

Anne Kayani Björnerud
akavia@sigtuna.se

Naturvetarna

Åsa Lindgren
asa.lindgren@naturvetarna.se

Lokalt samverkansavtal

Sigtuna kommun och de fackliga organisationerna samverkar enligt ett gemensamt tecknat lokalt kollektivavtal.

Avtalet beskriver parternas gemensamma synsätt på hur samverkan ska ske inom kommunen och betonar vikten av inflytande och delaktighet för alla medarbetare genom samverkansgrupper och arbetsplatsträffar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.