Fotbollsplaner

I Sigtuna kommun finns det 13 fotbollsytor, varav fem är konstgräs. Vi har även en cricketplan.