Fotbollsplaner

I Sigtuna kommun finns det 13 fotbollsytor, varav 5 är konstgräs, samt en cricketplan.