Fotbollsplaner

I Sigtuna kommun finns det 13 fotbollsytor, varav 4 är konstgräs, samt en kricket plan.