Hur är det att arbeta som lärare i Sigtuna kommun?

Möt tre av våra medarbetare som berättar om sina erfarenheter av kollegialt lärande och vad de största fördelarna och utmaningarna är inom yrket.

Maria och Linn arbetar som gymnasielärare på Arlandagymnasiet

Maria och Linn står i ljusgården på Arlandagymnasiet.

Från vänster: Maria Talevska Larsson och Linn Karlstedt, lärare på Arlandagymnasiet

Maria Talevska Larsson är från Småland, från Ikea-mekkat Älmhult. Direkt efter studierna flyttade 2006 hon till Märsta och började jobba på Arlandagymnasiet. Sedan dess har hon stannat kvar. Maria är i grunden utbildad religions- och idrottslärare, men arbetar idag som mentor för samhällsprogrammet.

Linn Karlstedt bor i Kungsängen, har jobbat på Arlandagymnasiet sedan 2017 och varit lärare sedan 2012. Hon är i grunden kock och halkade in på läraryrket av en slump. Idag undervisar hon i svenska, svenska som andraspråk och historia.

Vad fick er att välja läraryrket och att undervisa ungdomar på gymnasiet?

Jag utbildade mig till lärare direkt efter gymnasiet och jag förstod nog inte riktigt varför jag gjorde det förrän jag började jobba som det. Då förstod jag hur roligt det faktiskt är. Jag själv var ingen toppelev i skolan och jag har förståelse för att det kanske inte alltid är det roligaste som finns. Just den utmaningen är en av anledningarna som lockade mig till att bli lärare , inleder Maria.

Jag har alltid tyckt det är givande att arbeta med människor och jag har jobbat som lärare inom nästan alla olika åldrar och nivåer. Jag tycker att just gymnasiet är en rolig resa att vara med på, då jag får möjligheten att se när mina elever utvecklas från ungdomar till vuxna individer som ska in i vuxenlivet. Man bygger starka relationer och växer väldigt mycket själv som person, berättar Linn.

Linn håller lektion i svenska. Foto: Sigtuna kommun (sam256)

Vad innebär kollegialt lärande och hur arbetar ni med det?

Linn är den som håller i det kollegiala lärandet på Arlandagymnasiet.

Jag har gått en utbildning och är SKUA-utvecklare. Det står för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det innebär att jag och mina kollegor tar fram ett arbetssätt som ska vara inkluderande, både språk- och kunskapsmässigt. Det är ett initiativ från Sigtuna kommun som växt ur att det finns statistik på att just dessa områden är en utmaning i skolan just nu. Fokusområdet skiljer sig från år till år beroende på vilket behov som finns.

På Arlandagymnasiet arbetar ni med Arlandalektionen. Kan ni beskriva vad det är?

Det är egentligen en övergripande modell för hur lärandet ska se ut. Kortfattat kan man säga att det är en mall som alla lärare förhåller sig till så att undervisningen blir likvärdig och tydlig – allt för att det ska gynna arbetsron och studieresultaten, säger Linn.

Precis. Arlandalektionen började även som ett kollegialt lärande och har nu lett till den här mallen, tillägger Maria.

Maria på sitt kontor. Foto: Sigtuna kommun (sam257)

Vad är den största utmaningen i ert arbete?

Alla människor har såklart olika förutsättningar och den största utmaningen är att få alla i mål. Eleverna har olika förhållande och förtroende till skolan från början och det finns en utmaning i att bygga det förtroendet och få alla att förstå att vi vill att de ska lyckas, säger Maria.

Linn tycker att den största utmaningen är tidspress kombinerat med betygspress.

Precis som Maria var inne på handlar mycket om att bygga relationer och förtroende hos eleverna, och det kan ta tid. Allt handlar om att man så gärna vill att alla elever ska gå i mål.

Vad är det bästa med ert arbete?

Enligt Linn är det absolut bästa att se elevernas utveckling – och se dem lyckas!

Det absolut bästa är just det: att se eleverna man byggt en så fin relation till gå i mål! Det bästa med just Arlandagymnasiet är mångfalden som är väldigt givande. Man går till samma jobb varje dag men det är nya människor och nya utmaningar var dag, vilket gör det till ett väldigt varierande arbete, tillägger Maria.

Två lärare går i en korridor på Arlandagymnasiet. Foto: Sigtuna kommun (sam256, sam257)

Vad gör Sigtuna kommun till en bra arbetsgivare?

Maria har arbetat på Arlandagymnasiet i 16 år.

Jag har fått växa i min arbetsroll och fått förtroende – därför har jag inte haft något behov av att byta arbetsplats. Sigtuna kommun hänger med i den ständiga utvecklingen och jag är stolt över att jobba här!

Sigtuna kommun som arbetsgivare tror på mig och ger mig möjlighet att prova mina idéer och testa nya projekt. Det är väldigt givande för mig, avslutar Linn.

Anna-Karin arbetar som grundskollärare på Sätunaskolan

Sätunaskolan. Foto: Rosie Alm

Sätunaskolan. Foto: Rosie Alm

Anna-Karin bor i kommunen och blev klar med lärarhögskolan i Stockholm 2009. Hon har arbetat som grundskollärare sedan 2012.

Vad fick dig att välja läraryrket och att undervisa barn i grundskolan?

Efter gymnasiet jobbade jag extra på fritids och tänkte då att det bara var tillfälligt. Jag började sedan jobba som receptionist och jag märkte då att jag faktiskt saknade att jobba på skolan, då förstod jag att det är det jag ska göra. Jag själv hade det ganska svårt i skolan under låg- och mellanstadiet och det är nog också en anledning att jag valde läraryrket – jag brinner för att ge extra stöd och hjälp till de eleverna som behöver det.

Vad innebär kollegialt lärande för dig och hur arbetar ni med detta?

Kollegialt lärande innebär att vi lär oss tillsammans, helt enkelt. Och det gör vi i många olika forum – vi har bland annat en ny läroplattform. Jag sitter även i elevhälsan där vi har möten veckovis och månadsvis och går igenom litteratur, har bokcirkel och arbetar utifrån det. Vi har till och med implementerat en ny samtalsmodell – verkligen ett kollegialt lärande.

Elev gör uppgift under en språklektion. Foto: Rosie Alm

Foto: Rosie Alm

Vad är den största utmaningen i ditt arbete?

Det är helt klart att möta den stora variation av elever vi har. Alla har såklart olika bakgrunder och kunskaper och det är ibland svårt att känna att man räcker till för alla.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Utmaningen med att få alla att gå i mål gör det meningsfullt att gå till arbetet. Jag gillar också att det är ett väldigt varierande arbete med olika moment så som undervisning, föräldrakontakt, det kollegiala lärandet och så vidare.

Hur kan en vanlig dag se ut?

Alla dagar ser väldigt olika ut. Men varje morgon börjar jag med individuell undervisning och jobbar med ett arbetssätt som heter Bravkod – en träningsmetod för elever som behöver träna upp sin avkodningsförmåga. Sedan kan det variera en hel del men en dag kan innehålla enskilda möten med elever, språkgrupper, matematikgrupper – eller möten med andra lärare.

Vad gör Sigtuna kommun till en bra arbetsgivare?

Jag har jobbat på Sätunaskolan och i kommunen i 10 år och det är nog ändå ett kvitto på att man trivs. Sigtuna kommun satsar mycket på kompetensutveckling och hela kommunen arbetar för ökad likvärdighet och det tycker jag är superviktigt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.