Ska du öppna café, restaurang eller livsmedelsaffär?

2019-01-14

Ska du öppna café, restaurang eller livsmedelsaffär i Sigtuna kommun - glöm inte att registrera din verksamhet.

Straffen för brott mot livsmedelslagen har skärpts i Sverige. Från 1 januari 2019 började den nya nationella lagstiftningen att gälla, och innebär bland annat införande av sanktionsavgifter för den som inte registrerat sin livsmedelsverksamhet.
Du som tänkt starta en livsmedelsverksamhet, ta över en befintlig eller ändra organisationsnummer måste alltså anmäla det till Sigtuna kommun

Varje år kontrollerar Sigtuna kommuns miljö- och hälsoskyddsinspektörer ungefär 420 olika verksamheter som hanterar livsmedel. De ser bland annat till så att livsmedel förvaras i rätt temperatur, att lokalen och utrustningen är ren och att de som arbetar med maten har tillräckliga kunskaper för rätt och säker hantering. De tittar även på skadedjursbekämpning och vattenkvalitet.
- Den här nya lagstiftningen med sanktionsavgifter som beslutats av riksdag och regering syftar till att ge säkrare livsmedel för konsumenten och bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretagen. Kommunens invånare och konsumenter som besöker kommunen ska kunna känna sig trygga att äta den maten som serveras på skolan, caféer, restauranger eller när man köper mat i butiker eller online, säger Magdalena Alehagen, miljö- och hälsoskyddsinspektör Sigtuna kommun.
Sanktionsavgifterna kan variera mellan 2500 kronor upp till 75 000 kronor.
Är det riktigt allvarliga brott, som att livsmedel produceras, hanteras eller marknadsförs på ett sätt som kan orsaka fara för människors liv och hälsa, kan även fängelsestraff på upp till två år utdömas.
- Har du som livsmedelsföretagare frågor om registrering så kontakta gärna oss på livsmedelsenheten. Vår livsmedelstelefon är öppen mellan 8 till 16, telefonnummer: 08-591 266 60. Vi hjälper dig gärna att reda ut eventuella oklarheter, säger Magdalena Alehagen.

Mer information om lagen och för registrering:

Livsmedelslagen (riksdagens webbplats)

Livsmedelsförordningen (riksdagens webbplats)

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan