Publicerad:

Företagsnöjdhet ökar i Sigtuna kommun

Idag offentliggörs den företagsklimatundersökningen inom myndighetsutövning som visar vilket betyg företagen ger kommunen efter avslutat ärende. På den 100-gradiga nöjd kund-index-skalan når Sigtuna kommun upp till 76, vilket är bättre än förra årets index på 74.

Det är mycket bra att vi klättrar i rätt riktning och ökar servicen till det lokala näringslivet, något som alltid är viktigt för kommunledningen. Vi har dock lång väg kvar att gå innan vi är nöjda och fortsätter givetvis ha stort fokus på näringslivsfrågorna.
Att upphandlingsverksamheten behöver förbättras är vi väl medvetna om och tar på största allvar genom att arbeta aktivt med frågan, säger Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande.

De myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagare som haft ärenden inom något av dessa områden får svara på frågor om information, tillgänglighet, bemötande, kompetens , rättssäkerhet och effektivitet.

När det gäller upphandling mäts det med upphandlings-Index, NUI, sedan 2020. Här når Sigtuna kommun precis upp till godkänd nivå av företagen.

De tre myndighetsområden där Sigtunas företag ger kommunen bäst betyg är serveringstillstånd, brandtillsyn och livsmedelskontroll.

Sigtuna kommun har ett tydligt mål att bli mer serviceinriktade i vår myndighetsutövning och underlätta för företag att göra rätt. NKI-mätningen ger oss värdefull information om hur företagen upplever vår service och vårt bemötande. Det är glädjande att det samlade NKI-indexet ökar. Men har vi har mer att ge och behöver fortsätta med den påbörjade serviceresan som kommunen jobbar med internt, säger kommundirektör Birgitta Pettersson.

Mätningen av Nöjd-Kund-Index genomförs av Stockholm Business Alliance i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner. Resultaten avser 2023.
Här finns hela undersökningen:
Rekordstarkt resultat för de 55 kommunerna i SBA - Stockholm Business Alliance Länk till annan webbplats.

Arbetare svetsar: Foto: Caluvafoto/Johnér