Publicerad:

Ökad nöjdhet med näringslivsklimatet

Företagarna i Sigtuna kommun har fått tycka till om företagsklimatet – och de är mer nöjda än tidigare. De flesta betyg har gått upp ett eller flera snäpp och mest ökar omdömet kring Sigtuna kommuns service och bemötande.

Varje år har landets företagare chansen att svara på hur de upplever företagsklimatet i den egna kommunen. Detta genom att svara på en enkät från Svenska Näringsliv.

Under tisdagen, 23 maj, kom resultaten – och i Sigtuna kommun har nöjdheten ökat i de allra flesta kategorier.

Annika Bröms, näringslivschef, säger:

Det känns väldigt roligt att fler företag än tidigare har svarat på enkäten och att betygen går upp på så många parametrar. Vi jobbat hårt och målinriktad för att skapa ett bättre företagsklimat i Sigtuna kommun. Vi vill bli ännu bättre men det här är ett bra steg i rätt riktning. Jag är tacksam för engagemanget från företagen i vår kommun, de som svarat på enkäten och alla andra som jag får besöka eller ha kontakt med på olika sätt.

Betygen för kommunens service ut till företagen är det som förbättrats mest. Den ökade nöjdheten med bemötandet syns även på omdömena från de som varit i kontakt med kommunen i ärenden om tillstånd, tillsyn och kontroll.

Vägnät, tåg och flygförbindelser är den kategori där betyget sjunker mest.
Kommunen helhetsbetyget ligger i år på 3,5 på en femgradig skala. Snittbetyget förra året var 3,4. Siffrorna bygger på svar från 157 företag.

I enkäten har företagarna även svarat på vad de prioriterar högst för ett förbättrat företagsklimat, och precis som förra året ligger ökad trygghet och minskad brottslighet överst på listan, följt av bättre dialog mellan kommunen och företagen.

Här hittar du Sigtuna kommuns samtliga betyg från Svenskt Näringslivs undersökning 2023. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Glad kvinna med paraply.

Snart behövs kanske inget paraply. Näringslivschef Annika Bröms kan nämligen konstatera att företagsklimatet blivit bättre i Sigtuna kommun, enligt Svenskt Näringslivs senaste undersökning. Foto: Rosie Alm