Nyheter
Mål och budget 2020 antagen Mål och budget 2020 antagen På kommunfullmäktige den 19 juni antogs Mål och budget för kommunen. Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument. Där fastställs kommunens övergripande mål, skattesats, olika taxor och avgifter samt hur kommunens resurser ska fördelas. Trivselvandringar med barn - ny metod i kommunen Trivselvandringar med barn - ny metod i kommunen Sigtuna kommun prövar ny metod för att ta till vara barns synpunkter på sin skollokal. Metoden kallas för trivselvandring och först ut att testa den är sex elever på Galaxskolan i Steninge.