Publicerad:

Beslut i kommunfullmäktige: Sigtuna kommun förvärvar fastigheter från Rikshem

På torsdagens kommunfullmäktige, den 25 april, beslutades det att Sigtuna kommun förvärvar 14 fastigheter från Rikshem. Tillträde är den 31 maj.

Bilden föreställer Norrbackaskolan som är en av de 14 fastigheter som Sigtuna kommun förvärvar av Rikshem.

Foto: Rosie Alm. Norrbackaskolan är en av de 14 fastigheter som Sigtuna kommun förvärvar av Rikshem.

Som vi tidigare informerat om så tecknades avtal med Rikshem i mars, gällande förvärv av 14 fastigheter. Villkoret var att affären skulle godkännas i kommunfullmäktige, där beslut nu har tagits. Sigtuna kommun får tillträde till fastigheterna den 31 maj.

I dagsläget är Sigtuna kommun hyresgäst i samtliga av de 14 fastigheterna och använder lokalerna till förskola, skola, äldreboende och LSS-boende.

Verksamheten i de berörda fastigheterna kommer fortsätta som vanligt.

Följande fastigheter ingår i affären:

Ragna LSS, Odenbacken Grupp LSS, Solbrinken Grupp LSS, Pilsbo Grupp LSS, Garnsvikens Grupp LSS, Brännbo Grupp LSS, Trollberga Grupp LSS, Arhem Äldreboende, Stora Gatans Grupp LSS, Sätunaskolan, Norrbacka förskola och skola, Edda förskola och skola, Ragna förskola, St: Olofs skola.

Bakgrund:

Avtalet mellan Sigtuna kommun och Rikshem är påskrivet av båda parter sedan tidigare, men med villkoret att affären godkändes i kommunfullmäktige den 25 april. Affären antogs av Rikshems styrelse den 21 mars.

Totalt rör det sig om 28 630 kvadratmeter och transaktionsvärdet är 785,3 miljoner kronor.

Här kan du läsa den nyhet som tidigare gått ut om affären Öppnas i nytt fönster..