Nyheter - Kommun och politik

 • Kommun och politik

  Brå-projektet: Åtgärdsområden kartlagda

  Brå-projektet som vi deltar i tar nästa steg efter att de lokala behoven kartlagts under vintern.
 • Kommun och politik

  Vi byter till bättre belysning

  Det pågår ett arbete att uppgradera den offentliga belysningen i kommunen. Satsningen på att byta till LED-baserad belysning innebär både energibesparingar och ...
 • Kommun och politik

  Samarbete med fastighetsägare för ökad trygghet

  Fastighetsägare och kommun jobbar tillsammans för att skapa tryggare områden efter en kanadensisk modell. Vi pratar med föreningarna Vi är Valsta och Trygg i Mä...
 • Kommun och politik

  På ungdomarnas sida

  Trygghetsarbetet i Sigtuna kommun bygger på att många aktörer samverkar och samarbetar och bidrar med sin expertis. Maria och Terese har särskilt fokus på insat...
 • Kommun och politik

  Extra restid under veckan

  Från den 7 mars pågår en hel del ministermöten på Scandinavian XPO och många besökare kommer till vår kommun. Det innebär att det eventuellt kan bli kortare sto...
 • Kommun och politik

  Möt våra områdespoliser

  John Norberg och Joar Ankarcrona är områdespoliser med ansvar för vår kommun. De jobbar operativt med långsiktigt brottsförebyggande arbete. Här berättar de mer...