Publicerad:

Samarbete med fastighetsägare för ökad trygghet

Fastighetsägare och kommun jobbar tillsammans för att skapa tryggare områden efter en kanadensisk modell. Vi pratar med föreningarna Vi är Valsta och Trygg i Märsta.

Två föreningar som jobbar mycket med trygghet inom Sigtuna kommun är Trygg i Märsta och Vi är Valsta. De är så kallade BID-föreningar, vilket står för Business Improvement District, där olika fastighetsägare och organisationer samarbetar för att uppnå gemensamma mål. Ett av målen är ökad trygghet, både genom det som kallas situationella och sociala åtgärder

Situationella åtgärder är till exempel fysiska förändringar som försvårar för den som ämnar begå brott som mer belysning, bevakningskameror eller fler ordningsvakter. Sociala åtgärder syftar mer till att hitta sätt till inkludering och bryta utanförskap.

vy över Märsta centrum och Vänortsringen

Vybild över Märsta centrum och Vänortsringen

Trygg i Märsta

Trygg i Märsta består av fastighetsbolagen som äger fastigheter i Märsta centrum och centrala Märsta, Tingvalla och Vänortsringen.

Det vi gör är baserat på vad forskningen säger om brottsförebyggande arbete. Vi utgår från det i våra åtgärder för att öka tryggheten, säger Helena Kihlanki, projektledare, Trygg i Märsta.

Det har satsats på trygghetsvandringar där deltagarna särskilt tittar efter skadegörelse, belysning som inte fungerar och växtlighet som skymmer, men också att etablera tydliga kontaktlistor för polis och räddningstjänst. I grunden till alla framgångsrika insatser på detta område ligger samverkan och samarbete.

Trygghet handlar inte bara om stärka fastigheters skalskydd för att försvåra för den som vill begå brott, det handlar också om att stärka tilliten till lokalsamhället.

En viktig åtgärd är just att skapa tillfällen för grannar att träffas och skapa en gemensam känsla för samägande för sitt närområde. Men också att skapa tillfällen för boende och verksamma att träffa fastighetsägare, kommun, polis och brandkår. Vi anordnar bland en områdesdag för boende i Märsta, och temadagarna Blåljusdagen och Trygghets- och krisberedskapsdagen i Märsta centrum, säger Helena Kihlanki.

Människor framför grönsaksstånd under skördemarknad i Valsta

Skördemarknad i Valsta

Vi är Valsta

Initiativet till Vi är Valsta togs 2016 av SigtunaHem och dess vd Göran Langer. Föreningen har en lite annorlunda sammansättning, med fler sorters medlemmar då även civilsamhälle och enskilda näringsidkare ingår.

Arbetet som föreningen gör sorteras in tre arbetsgrupper, Trygghet och gemenskap, fastighetsnära projekt och Valsta centrum. Alla tre har olika aspekter av trygghetsarbete som grund, och utgår från vad boende och verksamma i området lyft fram som viktigt.

Här engagerar sig de olika medlemmarna i olika grad. Flest näringsidkare är till exempel engagerade i arbetet med Valsta centrum, säger Lola Svensson, projektledare, Vi är Valsta.

Föreningen satsar också på olika evenemang, och det är något som har vuxit och blivit stora händelser i kommunen, exempelvis skördemarknad, midsommarfirande och vintermarknad. Den stora succén är dock Valstadagen. Valstadagen bidrar till att knyta ihop kommundelen och skapa sociala nätverk och en känsla av stolthet och gemensamt ansvar för Valsta.

Den första gången vi anordnade den kom det 1500 personer. Nu senast var det 10 000 som var med, vilket är ganska fantastiskt. Särskilt eftersom det började med att de som bodde i området ville visa upp sin kommundel för fler, avslutar Lola Svensson.

Sigtuna kommun arbetar aktivt sedan flera år tillbaka i partnerskap med båda föreningarna med gemensamma mål och projekt för ett tryggare Sigtuna samt ekonomiskt stöd.

Fakta

BID-föreningarnas medlemmar:
Trygg i Märsta: Malmegårds Fastigheter, SigtunaHem, FastPartner, Wåhlin Fastigheter, Victoriahem och HSB Stockholm.

Vi är Valsta: Nyfosa, Hembla, Rikshem, SigtunaHem, SPP Fastigheter, Valsta/Steninge stadsdelsförening, Svenska kyrkan i Valsta, Shia muslimska församlingen i Valsta, Muslimska kulturföreningen, Syrisk Ortodoxa kyrkan i Märsta, ICA Valsta, Presentklippet, LH Centrala Valsta, LH Magne/Ymergatan, LH Buregatan, LH Sleipnergatan, Digital Net Europe, Etiopiska föreningen

Läs mer om föreningarna:
https://www.tryggimarsta.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
https://viarvalsta.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.