Publicerad:

Vi byter till bättre belysning

Det pågår ett arbete att uppgradera den offentliga belysningen i kommunen. Satsningen på att byta till LED-baserad belysning innebär både energibesparingar och möjlighet att bygga ut mängden lyktor och lampor.

Belysning kräver mycket resurser, både när det kommer till hur mycket energi de drar men också för att underhålla och reparera den. Sigtuna kommun satsar därför medel på att modernisera den offentliga belysningen, och den satsningen fortsätter under 2023.

Varefter vi kan byta ut belysningen till LED så sjunker både energiförbrukning och driftskostnad. Det i sin tur gör det möjligt att satsa på mer belysning i kommunen för att skapa en större trygghet, säger Richard Källberg, verksamhetschef, teknik och natur, Sigtuna kommun.

Man på en lång gata med många lyktsyolpar

I Rosersberg har stora delar av belysningen uppgraderats till modern LED, som har längre brinntid och inte går sönder på samma sätt som traditionell belysning. Michael Zingerman inspekterar lyktstolpar på Nyborgsvägen i Rosersberg.

Energikonsumtionen för en enskild lyktstolpe sjunker med cirka 70 procent när den traditionella lampan byts ut mot en modern LED-variant. Den senare varianten är går inte sönder lika lätt och har längre brinntid. Det gör att det inte behövs läggas lika mycket resurser på att göra ronder och reparera trasig belysning.

Felanmälningarna kring trasig belysning har minskat rejält och det gör stor skillnad och frigör tid och resurser till annat. Vi har en rätt hög takt i arbetet för vi anser att det är väldigt viktigt både ur trygghets- och energibesparingsperspektiv, säger Michael Zingerman, chef för teknik- och gatudriftsenheten, Sigtuna kommun.

I vissa fall byter man ut både själva ljuskällan och huset den sitter i, armaturen, och ibland bara själva ljuskällan. I Rosersbergs villastad har under hösten 2022 nästan all belysning blivit LED-baserad. Det har också inneburit en effektivisering då antalet elabonnemang har kunnat skäras ner, vilket i sig är en kostnadsbesparing.

Gång och cykelväg med förstärkt belysning

Ett exempel på där extra trygghetsbelysning har satts upp är gång- och cykelvägen mellan Valsta och Tingvallaskolan. Där har LED-spotlights förstärkt den tidigare belysningen för att ljusa upp en sträcka som upplevts otrygg. Förutom utökad belysning har buskar och sly rensats bort för att skapa bättre sikt.

Förutom att just fokusera på hela områden som i Rosersberg så har vi prioriterat att ha mer belysning i och kring gång- och cykeltunnlar, runt övergångsställen och ställen som invånare upplevt som otrygga, och den satsningen är möjlig på grund av att vi gör dessa effektiviseringar, avslutar Michael Zingerman.

Under 2023 fortsätter arbetet med stora uppgraderingar bland annat i Valsta.