Uppdrag och projekt

Vid sidan av kulturskolans traditionella undervisning med ämneskurser består vår verksamhet även av olika uppdrag och projekt.

Kulturcheck

Sigtuna kommun vill öka utbudet av kultur för barn och unga. Kommunen har därför från hösten 2021 startat ett upplägg som vi kallar kulturcheck och som innebär att privata aktörer som erbjuder undervisning i estetiska ämnen för barn och unga kan ingå samarbete med kommunen och bli en del av kulturskolans kursutbud. Genom upplägget kan kommunen erbjuda fler kurser i fler ämnen, på fler platser och tider och till samma låga kostnad som kulturskolans övriga utbud.

Med begreppet kulturcheck menar vi den ersättning från kommunen som den privata aktören får för att den bedriver undervisningen.

Erbjuder du undervisning i estetiska ämnen för barn och unga?
Läs mer om kulturcheck och ansök om att ingå samarbete med Sigtuna kommun

Kulturskolan på kommunens skolor och förskolor

Vår uppdrags- och projektverksamhet är en viktig del av Sigtuna kulturskola och involverar flera av våra lärare och ämnen. I kommunens skolor och förskolor integreras kulturskolan med den ordinarie verksamheten på många olika sätt och varianter som ser olika ut beroende på innehåll, syfte och mål, barnens ålder etc.

På detta sätt når vi många av kommunens barn och ungdomar varje vecka!

Vecka 12-föreställning på Kulturum

Varje vår kommer eleverna från kommunens alla förskoleklasser och årskurs 1 och 2 varsin dag till Kulturum för att tillsammans med kulturskolans lärare sjunga sånger de övat på med sin klass. De olika dagarna ser lite olika ut beroende på vilken ålder barnen har, men alla dagarna brukar det vara ”höjdarstämning” på Kulturrum!

Även elever i årskurs 2 och 3 som inte träffar kulturskolans lärare som kompanjonlärare, bjuds in att delta i föreställningarna på Kulturrum. De klasser i årskurs 3 som har kompanjonlärare från kulturskolan kommer som tidigare år ha sitt eget uppträdande på Kulturum i april, som de övat in med en lärare från Sigtuna kulturskola. Då bjuds även elevernas föräldrar in att se showen.

Läsåret 2022/2023 planerar Kulturskolan att kunna ha Vecka 12-föreställningar på Kulturum i Kunskapens hus. Detta sker under vecka 12, på vårterminen 2023.

Länk till vecka 12-sångerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här följer några exempel på uppdragsverksamhet och projekt som är aktuella under läsåret 2022-2023.

Uppdragsverksamheter 2022/2023

Kompanjonlärarskap i årskurs 2

Från och med läsår 2019/2020 får hälften av Sigtuna kommuns elever i åk 2 och 3 möta en pedagog från kulturskolan en gång i veckan och dansa/musicera under lektionstid tillsammans med sin klasslärare.

Lärare: Maria Edin, Lena Bodén, Lisa Sterner, Joanna Gomes och Max Edsbrand

Kompanjonlärarskap i årskurs 3

En fortsättning på kompanjonlärarskapet i åk 2. Eleverna kommer i april att delta på en föreställning på Kulturums stora scen. Klasserna kommer att uppträda med en egen dans som de skapat och övat in tillsammans med en lärare från kulturskolan. Då bjuds även elevernas föräldrar in att se showen.

Lärare: Lena Bodén, Maria Edin, Lisa Sterner, Joanna Gomes och Max Edsbrand

Kulturpoolen

Kulturpoolen är en prisbelönt verksamhet som funnits sedan 2005, då Sigtuna kommuns politiker gav Sigtuna kulturskola uppdraget att med estetiska lärprocesser öka måluppfyllelsen i samtliga ämnen i grundskolans åk 4-6. Vi på kulturskolan är stolta över uppdraget och arbetar med glädje tillsammans med eleverna och lärarna i vår kommun.

Kulturpoolen består av en danslärare, en sånglärare och en teaterlärare som arbetar tematiskt med ett område som skolan har valt. Det kan till exempel vara medeltiden, demokrati, vattnets kretslopp, världsreligionerna eller värdegrundsfrågor.

Skolorna får ett antal heldagar med Kulturpoolen som baserar sig på skolans elevantal.

Från och med läsår 2019/2020 får kommunens mellanstadieskolor kulturpoolsprojekt endast vartannat år.

Lärare: Hanna Wallander, Joanna Gomes och Maria Edin

Projekt (mot kostnad) 2022/2023:

Fiolklassundervisning åk 2, 3 och 4 på Josefinaskolan

Lärare: Helena Gillemyr

Kulturklasser på Ekillaskolans högstadium

Tillsammans med Ekillas lärare samarbetar två musiklärare, en dramalärare och två danslärare med de elever som sökt sig till kulturklasserna på Ekillaskolan. Kulturklasserna i åk 8 och 9 gör under läsåret produktioner med musik, dans och teater som visas på Kulturum eller på Biokällan.

Lärare: Mikael Berg Andersson och Erik Janson, Mira Horovitz, Lisa Mathiasson och Joanna Gomes

S:t Pers skola

Dansundervisning för årskurs 1. Lärare: Lisa Mathiasson

S:t Olofs skola

Drama med årskurs 8-9. Lärare Suzanne Sivinger eller Malin Stintzing

Musik- och dansverkstad för förskolor

Alla förskolor är välkomna att anmäla sina femåringar till verksamheten.

Lärare: Hanna Wallander och Lisa Sterner

KUR-projekt under höstterminen 2022

Med utvecklingsbidrag från Kulturrådet (KUR). Syftet med de statliga KUR-bidragen är att på oilka sätt utveckla Kulturskolans verksamhet för att främst nå målgrupper som inte deltar i Kulturskolans ordinarie verksamhet.

Mötesplatsen i Valsta

  • Undervisning i fiol, rytm och dans. Lärare: Nina Gleiss och My Gren
  • Babyrytmik och knattedans för barn och föräldrar. Lärare: Lisa Sterner/My Gren
  • Undervisning i oud och tombak. Lärare: Muhammad Khaladyan
  • Undervisning i streetdance. Lärare: Isse Omari

Grundsärskolan

  • Musik. Lärare Lena Bodén

Kulturskolan

Övriga projekt under höstterminen 2022

Tingvallaskolan

  • Musiklek för förskoleklasser. Lärare: Catharina Hedrenius och Nina Gleiss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.