Uppdrag och projekt

Vid sidan av kulturskolans traditionella undervisning med ämneskurser består vår verksamhet även av olika uppdrag och projekt.

Kulturcheck

Sigtuna kommun vill öka utbudet av kultur för barn och unga. Kommunen har därför från hösten 2021 startat ett upplägg som vi kallar kulturcheck och som innebär att privata aktörer som erbjuder undervisning i estetiska ämnen för barn och unga kan ingå samarbete med kommunen och bli en del av kulturskolans kursutbud. Genom upplägget kan kommunen erbjuda fler kurser i fler ämnen, på fler platser och tider och till samma låga kostnad som kulturskolans övriga utbud.

Med begreppet kulturcheck menar vi den ersättning från kommunen som den privata aktören får för att den bedriver undervisningen.

Erbjuder du undervisning i estetiska ämnen för barn och unga?
Läs mer om kulturcheck och ansök om att ingå samarbete med Sigtuna kommun

Kulturskolan på kommunens skolor och förskolor

Vår uppdrags- och projektverksamhet är en viktig del av Sigtuna kulturskola och involverar flera av våra lärare och ämnen. I kommunens skolor och förskolor integreras kulturskolan med den ordinarie verksamheten på många olika sätt och varianter som ser olika ut beroende på exempelvis innehåll, barnens ålder, syfte och mål.

På detta sätt når vi många av kommunens barn och ungdomar varje vecka.

Vecka 12-föreställning på Kulturumteatern

Varje vår kommer eleverna från kommunens alla förskoleklasser och årskurs 1 och 2 varsin dag till Kulturumteatern för att tillsammans med kulturskolans lärare sjunga sånger de övat på med sin klass. De olika dagarna ser lite olika ut beroende på vilken ålder barnen har, men alla dagarna brukar det vara riktig höjdarstämning!

Även elever i årskurs 2 och 3 som inte träffar kulturskolans lärare för att öva bjuds in att delta i föreställningarna på Kulturrumteatern. De klasser i årskurs 3 som har så kallade kompanjonlärare från kulturskolan kommer som tidigare år ha sitt eget uppträdande på Kulturumteatern i april, som de övat in med en lärare från Sigtuna kulturskola. Då bjuds även elevernas föräldrar in att se showen.

Läsåret 2023/2024 planerar kulturskolan att kunna ha Vecka 12-föreställningar på Kulturumteatern i Kunskapens hus. Detta sker under vecka 12 på vårterminen 2024.

Länkar till Vecka 12-sångerna 2024

Här hittar du övningsmaterial för de sånger som eleverna kommer att framföra under Vecka 12-föreställningen 2024.

Länk till V12-sidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Musik ska byggas utav glädje Länk till annan webbplats.

Vart ska du gå min lilla flicka Länk till annan webbplats.

Michelangelo Länk till annan webbplats.

Baklängeskanon Länk till annan webbplats.

Dansa Pausa Länk till annan webbplats.

Uppdragsverksamheter 2023/2024

Här följer några exempel på uppdragsverksamhet och projekt som är aktuella under läsåret 2023-2024.

Kompanjonlärarskap i årskurs 2

Från och med läsår 2019/2020 får hälften av Sigtuna kommuns elever i åk 2 och 3 möta en pedagog från kulturskolan en gång i veckan och dansa/musicera under lektionstid tillsammans med sin klasslärare.

Lärare: Maria Edin, Lena Bodén, Lisa Sterner, Joanna Gomes och Max Edsbrand

Kompanjonlärarskap i årskurs 3

En fortsättning på kompanjonlärarskapet i åk 2. Eleverna kommer i april att delta på en föreställning på Kulturumteaterns stora scen. Klasserna kommer att uppträda med en egen dans som de skapat och övat in tillsammans med en lärare från kulturskolan. Då bjuds även elevernas föräldrar in att se showen.

Lärare: Lena Bodén, Maria Edin, Lisa Sterner, Joanna Gomes och Max Edsbrand

Kulturpoolen

Kulturpoolen är en prisbelönt verksamhet som funnits sedan 2005, då Sigtuna kommuns politiker gav Sigtuna kulturskola uppdraget att med estetiska lärprocesser öka måluppfyllelsen i samtliga ämnen i grundskolans åk 4-6. Vi på kulturskolan är stolta över uppdraget och arbetar med glädje tillsammans med eleverna och lärarna i vår kommun.

Kulturpoolen består av en danslärare, en sånglärare och en teaterlärare som arbetar tematiskt med ett område som skolan har valt. Det kan till exempel vara medeltiden, demokrati, vattnets kretslopp, världsreligionerna eller värdegrundsfrågor.

Skolorna får ett antal heldagar med Kulturpoolen som baserar sig på skolans elevantal.

Från och med läsår 2019/2020 får kommunens mellanstadieskolor kulturpoolsprojekt endast vartannat år.

Lärare: Hanna Wallander, Sara Falck och Susanne Fallqvist

Projekt (mot kostnad) 2023/2024:

Fiolklassundervisning åk 2, 3 och 4 på Josefinaskolan

Lärare: Helena Gillemyr

Kulturklasser på Ekillaskolans högstadium

Tillsammans med Ekillas lärare samarbetar två musiklärare, två dramalärare och två danslärare med de elever som sökt sig till kulturklasserna på Ekillaskolan. Kulturklasserna i åk 8 och 9 gör under läsåret produktioner med musik, dans och teater som visas på Kulturum eller på Biokällan.

Lärare: Mikael Berg Andersson och Erik Janson, Susanne Fallqvist, Ingrid Sonnerby-Ljungestig, Lisa Mathiasson och Joanna Gomes

S:t Pers skola

Dansundervisning för årskurs 1. Lärare: Maria Edin

Regnbågens skola

Musik för årskurs 1-9. Lärare Lena Bodén

Musik- och dansverkstad för förskolor

Alla förskolor är välkomna att anmäla sina femåringar till verksamheten.

Lärare: Hanna Wallander och Lisa Sterner

KUR-projekt under läsåret 2023/2024

Med utvecklingsbidrag från Kulturrådet (KUR). Syftet med de statliga KUR-bidragen är att på oilka sätt utveckla Kulturskolans verksamhet för att främst nå målgrupper som inte deltar i Kulturskolans ordinarie verksamhet.

Mötesplatsen i Valsta

  • Undervisning i fiol, rytm och dans. Öppen kulturskola Lärare: Nina Gleiss och My Gren
  • Barndans för barn och föräldrar. Öppen kulturskola Lärare: Lisa Sterner
  • Undervisning i oud, gitarr och tombak. Öppen kulturskola Lärare: Muhammad Khaladyan
  • Undervisning i streetdance. Öppen kulturskola Lärare: Isse Omari
  • Valsta drömmar, dans för 13-16 åringar. Dans, poesi och konst. Lärare: My Gren, Maria Thörn och Jennifer Bergsten

Kulturskolan

Övriga projekt under läsåret 2023/2024

Tingvallaskolan

  • Musiklek för förskoleklasser. Lärare: Catharina Hedrenius och Nina Gleiss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.