SKUF - Sigtuna kulturskolas ungdomsförening

Sigtuna Kulturskolas ungdomsförening stöder Kulturskolans verksamhet på flera sätt.

Bland de saker som SKUF (Sigtuna kulturskolas elevförening) gör:

  • Organisera, planera och genomföra de årliga lägerveckorna. Barn som medverkar på lägret ska vara medlemmar i föreningen.
  • Göra Kulturskolans verksamhet synlig för beslutsfattare och kommuninvånare.
  • Stötta genom bidrag till resor, repetitionshelger, workshops eller liknande.

Majoriteten av medlemmarna är elever i Kulturskolans omfattande verksamhet inom musik, sång, dans och teater.

Föräldrar och andra intresserade av Kulturskolans verksamhet hälsas också välkomna att bli medlemmar

Föreningen är medlem i Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Elev- och intresseföreningens postgiro är 567277-9

Du som vill stötta kultur för barn och ungdomar är välkommen att kontakta någon av personerna nedan.

För kontakt till föreningen: skuf.alla@gmail.com

Styrelsen till Sigtuna kulturskolas ungdomsförening

Roll

Namn


Ordförande

Nina Gleiss


Kassör

Karolina Lundqvist


Ledamot

Anna Abrahamsson

 

Ledamot

Carina Nordlund


Ledamot

Anuar Mutlu


Elevrepresentant

Filip Granskog


Elevrepresentant

Felix Bobinger


Elevrepresentant

Marcell Ziegler


Elevrepresentant

Edvin Berglund


Elevrepresentant

Nora Abrahamsson


Elevrepresentant

Lorinne DjurfelterLägerverksamhet

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.