Regler och avgifter

Kulturskolans terminsavgifter och praktisk information.

Terminsavgifter/hyror

Kulturskolan har fått nya avgifter för vårterminen 2024 efter beslut taget av kommunfullmäktige den 14 december 2023.
Prishöjningen sker utifrån prisindex för kommunal verksamhet PKV, höjningen för 2024 blir 4.9% utifrån senaste gällande värdet.
Från och med 1 januari 2024 kommer kommunen använda PKV för att årligen beräkna avgifterna. Det innebär att kulturskolans avgifter kommer ändras varje år i januari.


Kulturskolans ämnen

Terminsavgifter/hyror

Musik, instrument, sång, musikproduktion, musikteori, sång- och dansgrupp (2 lärare), dans- och teatergrupp (2 lärare)

1259 kr

Babyrytmik 2-20 månader (10 gånger)

629 kr

Bildmix för barn 5-7 år gamla (ingen grupp HT23/VT24)

787 kr

Bild och form från åk 2

1049 kr

Dans för barn till och med årskurs 2

787 kr

Dans från årskurs 3

1049 kr

Danslinje 2 gånger/vecka

1783 kr

Danslinje 3 gånger/vecka

2622 kr

Ensemble, utan att gå på ämneskurs

787 kr

Fördjupad ämneskurs i musik

2832 kr

Fördjupad ämneskurs i musik 2

1888 kr

Kör

787 kr

Teaterlek för årskurs 1-2

787 kr

Teater från årskurs 3

1049 kr

Instrumenthyra

367 kr

Kurskatalog

Kulturskolans kurskatalog med vårterminens kurser är öppen. Observera att det kan tillkomma fler kurser/kursplatser efter att kurskatalogen har öppnat. Höstterminens kurser släpps i kurskatalogen den 10 juni kl 08.

Kulturskolan har inte någon undervisning under kommunens studiedagar, höstlovet, sportlovet, påsklov eller sommarlovet. Under loven kan det istället finnas lovkurser.

Alla kurser gäller endast en termin

För att fortsätta på Kulturskolan kommande termin, måste du köpa en ny kurs. Du som redan går på Kulturskolan får ett kurserbjudande på "Mina sidor" i StudyAlong. Denna kurs måste du godkänna inom angiven svarstid för att säkra din plats under kommande termin.

Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin.

Anmälan/boka kurs

Anmälan sker via bokningssystemet StudyAlong Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I StudyAlong skapar du ditt personliga konto och kan sedan boka en kurs. Bokning av kurs kan endast göras när kurskatalogen är öppen.

Avsluta kurs

För att avsluta en kurs loggar vårdnadshavaren in på StudyAlong Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och klickar på knappen ”Avsluta kursdeltagande” under Mina kurser.

Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin.

Ångerrätt gäller fram till dagen innan andra (2a) erbjudna lektionstillfället. Om kursen redan startat när du genomför ditt köp så har du ångerrätt fram till dagen innan din andra lektion.

Betalningsvillkor

Du kan läsa om våra betalningsvillkor i StudyAlong. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturskolan fakturerar höstens fakturor efter kursstart (i slutet av september) och med betalningsvillkor 30 dagar. Vårterminens fakturor faktureras i slutet av februari. Börjar man senare på terminen så skickas faktura i månadsskiftet.

Fakturorna skickas ut per post om man inte själv ansökt om e-faktura.

Folkbokförd i annan kommun

Sigtuna kulturskolas verksamhet är i första hand för invånarna i Sigtuna kommun.

Om du är folkbokförd i annan kommun än Sigtuna kan du i vissa fall få delta i kulturskolans verksamhet mot dubbel avgift. Den dubbla avgiften läggs på fakturan.

Kontakta Kulturskolan om du är skriven i en annan kommun.

Frågor och svar

I vår FAQ hittar du fler vanliga frågor och svar


Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.