Kulturcheck

Sigtuna kommun vill öka utbudet av kultur för barn och unga. Kommunen ska därför redan till hösten 2021 lansera ett begränsat pilotprojekt med kulturcheck för kulturutbudet i kommunen.

Pilotprojekt med kulturcheck

För invånarnas del innebär det ett större utbud i kurskatalogen till hösten.

Eftersom det här initialt är ett pilotprojekt i mindre skala kommer det finnas ett begränsat antal platser via kulturcheckssystemet. Systemet kommer utvärderas kontinuerligt under projektets gång för att eventuellt införa systemet fullt ut. Beslutet om att starta pilotprojektet fattades av kultur-och fritidsnämnden den 20 maj 2021.

Vad är en kulturcheck?

Begreppet kulturcheck används för att benämna en ersättning från kommunen till avtalade externa anordnare som erbjuder kulturverksamhet för barn och ungdomar på fritiden. Kommunens invånare kommer märka av det nya systemet genom att utbudet i kurskatalogen utökas med även externa aktörer. Om eleven bokar en kurs med en extern anordnare, får denna en fastställd ersättning från kommunen (kulturcheck).

Externa aktörer

Ambitionen med projektet är att kunna utöka kursutbudet för att komplettera den kommunala kulturskolan. Detta skall göras genom att ingå avtal med externa aktörer som uppfyller de satta villkoren.

Så här fungerar det i praktiken.

Kursverksamheter kommer därefter utvärderas för att fylla kriteriet att vara kompletterande beroende på:

  • dels i populära ämnen och ämnen som inte ges av Kulturskolan
  • dels på andra tider än Kulturskolans egen verksamhet (helger)
  • dels på platserna: Sigtuna stad och Märsta

Ansök om att bli en aktör

Brinner du för att undervisa barn och unga?

Vi är nu öppna för ansökningar från externa aktörer som är intresserade att medverka i pilotprojektet. I augusti månad kommer vi sedan att välja några aktörer initialt för att ingå avtal med under ett läsår.

Vi letar efter kursverksamheter som både kan erbjuda enskild undervisning och gruppundervisning. Utifrån de ansökningar vi får in kommer vi att välja ut några som anses mest kompletterande att erbjudas att ingå avtal med kommunen.

Dessa aktörer har möjlighet att medverka och påverka den kontinuerliga utvärderingen och utvecklingen av systemet inför en eventuell långsiktig modell.

Ansök om att bli en aktör

Ansökningsperioden är öppen till och med den 1 augusti. Om du uppfyller villkoren så mailar du in din ansökan till oss

Maila oss på kontaktcenter@sigtuna.se med ämnet "Kulturcheckar"

Hur ansöker elever till kurser som är en del av kulturchecksystemet?

Som invånare kommer ansökningsprocessen se likadan ut som den gör idag till den kommunala kulturskolan. Du klickar in dig till vårt bokningssystem där du sen kan se de olika aktörerna och vilka verksamheter de erbjuder.

Avgifter

Kurser med samma inriktning har samma terminsavgift. Som exempel har alla danskurser samma avgift, oavsett aktör.

För vem

Barn och unga mellan 9 och 19 år som är folkbokförda i Sigtuna kommun kan gå upp till 2 kurser samtidigt via en extern aktör.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.