Kulturskolan under corona

Välkomna till Sigtuna kulturskola!

Den 1 april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, meddelar Folkhälsomyndigheten. De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd togs bort den 9 februari.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hanteringen av pandemin och kommunicerar här nedan ut viktig information ang. coronaviruset om ett förändrat läge skulle uppstå.

Kommunens information om coronaviruset (covid-19)