Musik- och dansverkstan för förskolor

Femåringar från förskolor i kommunen får komma med sin personal till Kulturskolan.

Vad är kulturskolans musik- och dansverkstad?

Femåringar från olika förskolor i kommunen kommer tillsammans med sin personal till Kulturskolan. Där träffar de en danslärare och en musiklärare 13 ggr under läsåret. 6 ggr på hösten och 7 ggr på våren.

Vad gör vi på lektionerna?

Målet är att ge barnen en positiv dans- och musikupplevelse med mycket fantasi och lek. Vi väljer ett tema för terminen som styr mycket av det material vi använder.

Expempel på delar som återkommer är:

  • Sånger på temat
  • Rörelseramsor
  • Dans
  • Sång och danslekar
  • Rytminstrument
  • Improvisationsövningar

Med fantasins hjälp jobbar vi med t ex barnens kroppsuppfattning och kroppsmedvetenhet.

Anmälan till Musik och dansverkstan

Här är länken till formuläret för intresseanmälan inför läsåret 2022/2023

Här kan du läsa mer om musik- och dansverkstaden.


Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.