Musik- och dansverkstad

Här kan du läsa om praktiska detaljer och kontaktinformation om Kulturskolans musik- och dansverkstad för förskolor.

Praktiska detaljer

 • Vi håller till i Kulturskolans danssal Schakt på Kulturtorget 11.
 • Lektionens längd är 40 minuter.
 • Lämpligt antal barn per grupp är cirka 20 stycken. Små anmälda grupper slår vi ihop om ni inte särskilt önskar annat.
 • Kostnad: 14.000 kr per läsår och grupp vilket delas upp och debiteras vid två tillfällen, höst och vår. Om fler grupper delar på en timme fördelas även kostnaden.
 • Lärare är Hanna Wallander, sång och Lisa Sterner, dans. Båda har mångårig erfarenhet av dans och musik med barn i förskoleåldern.

För mer information kontakta

Hanna Wallander, 073-661 05 25, hanna.wallander@edu.sigtuna.se

Vad är kulturskolans Musik och Dansverkstad?

5-åringar från olika förskolor i kommunen kommer tillsammans med sin personal till Kulturskolan. Där träffar de en danslärare och en musiklärare 13 gånger under läsåret, varav
sex gånger på hösten och sju gånger på våren.

Innan vi startar i augusti har vi en träff med förskolepersonalen på kulturskolan. Då presenterar vi det tema vi kommer utgå ifrån och vi går igenom materialet vi skall använda. Förskolepersonalen får texter och smakprov på vad vi kommer göra under året.

Under hösten och våren spelar vi in alla årets sånger tillsammans med barnen, förskolorna får sedan en länk med årets sånger samt ett sånghäfte.

Som avslutning i maj/juni träffas alla barn och vuxna i vår fina konsertsal för att sjunga, ramsa och dansa det vi lärt oss under året.

Vad gör vi på lektionerna?

Målet är att ge barnen en positiv dans och musikupplevelse med mycket fantasi och lek. Det tema vi väljer för terminen styr mycket av det material vi väljer att använda.
Exempel på delar som återkommer är:

 • Sånger på temat
 • Rörelseramsor
 • Dans
 • Sång och danslekar
 • Rytminstrument
 • Improvisationsövningar

Med fantasins hjälp jobbar vi med till exempel barnens kroppsuppfattning och kroppsmedvetenhet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.