Musik- och dansverkstad

Här kan du läsa om praktiska detaljer och kontaktinformation om Kulturskolans musik- och dansverkstad för förskolor.

Praktiska detaljer

 • Vi håller till i Kulturskolans danssal Schakt på Kulturtorget 11. Torsdag förmiddag.
 • Lektionens längd är 40 minuter.
 • Lämpligt antal barn per grupp är cirka 20 stycken. Små anmälda grupper slår vi ihop om ni inte särskilt önskar annat.
 • Kostnad: 14.000 kr per läsår och grupp vilket delas upp och debiteras vid två tillfällen, höst och vår. Om fler grupper delar på en timme fördelas även kostnaden.
 • Lärare är Hanna Wallander, sång/musik och Lisa Sterner, dans. Båda har mångårig erfarenhet av dans och musik med barn i förskoleåldern.

För mer information kontakta

Hanna Wallander, 073-661 05 25, hanna.wallander@edu.sigtuna.se

Vad är kulturskolans Musik och Dansverkstad?

5-åringar från olika förskolor i kommunen kommer tillsammans med sin personal till Kulturskolan. Där träffar de en danslärare och en musiklärare 14 gånger under läsåret, varav
sju gånger på hösten och sju gånger på våren.

Vissa år har vi en träff med förskolepersonalen som kommer med till oss. Då presenterar vi det tema vi kommer utgå ifrån och vi går igenom materialet vi skall använda. Förskolepersonalen får texter och smakprov på vad vi kommer göra under året.

Musik till danser och sångtexter får personalen information om och kan ta med sig tillbaka till förskolan, kontinuerligt under året. Många förskolor dokumenterar vad vi gör på lektionerna för att själva jobba vidare under veckorna med materialet.

Sen har vi en gemensam avsltuning med föräldrar inbjudna som publik. Då visar vi smakprov på det vi har jobbat med under året.

Vad gör vi på lektionerna?

Målet är att ge barnen en positiv dans och musikupplevelse med mycket fantasi och lek. Det tema vi väljer för terminen styr mycket av det material vi väljer att använda.
Exempel på delar som återkommer är:

 • Sånger på temat
 • Rörelseramsor
 • Dans
 • Sång och danslekar
 • Rytminstrument
 • Improvisationsövningar

Med fantasins hjälp jobbar vi med till exempel barnens kroppsuppfattning och kroppsmedvetenhet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.