Nyheter - Kommun och politik

 • Kommun och politik

  Stora satsningarna fortsätter trots lågkonjunkturen

  Under kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november antogs Mål och budget för Sigtuna kommun. Trots det allt kärvare ekonomiska läget kommer satsningarna inom ...
 • Kommun och politik

  Demokratiska pilotprojekt i Valsta

  Ny modell för mer direkt inflytande över platsutveckling kan leda till ökad social hållbarhet i stort, och gör det på ett mer inkluderande sätt.
 • Kommun och politik

  Mycket besvärlig vädersituation väntas

  SMHI har utfärdat orange varning för snöfall i hela Stockholms län. Varningen gäller för söndagskvällen, natten och större delen av måndagen och innebär att väd...
 • Kommun och politik

  ”Barns perspektiv leder till bättre beslut”

  Barnkonventionen är framtagen för att skydda alla världens barns rättigheter. Hos oss arbetar alla delar av kommunen aktivt med barnrättsperspektivet i vår dagl...