Publicerad:

”Barns perspektiv leder till bättre beslut”

Barnkonventionen är framtagen för att skydda alla världens barns rättigheter. Hos oss arbetar alla delar av kommunen aktivt med barnrättsperspektivet i vår dagliga verksamhet.

När en kommunledd aktivitet, oavsett vad den innebär och innehåller, berör barn så ska de ha möjlighet att komma till tals och involveras. Ibland är det väldigt tydligt att barn berörs, som vid ombyggnad av en skolgård, men ibland är det inte lika tydligt. Ett exempel på det är den landsbygdsstrategi som vi håller på att arbeta fram, där barnens perspektiv finns representerat.

Ansvaret över arbetet med barnrättsperspektivet ligger ju på oss anställda, att det införlivas i alla steg och processer. Men barnen ges självklart möjlighet att fundera kring och resonera om vad de tänker om sina rättigheter utifrån barnkonventionen och vad den innebär, både på en övergripande nivå men också vad det betyder för just dem som person, säger Kerstin Alksten, samordnande barnrättsstrateg vid Sigtuna kommun.

Kanonkulleparken fotad med vy över välkomstskylten som det står "Hej" på

När Kanonkulleparken skapades så tillfrågades barn hur den skulle utformas och vad den skulle innehålla

På Odensala förskola är barnrätt ständigt närvarande, men en vecka per år läggar man extra fokus på konventionen.

Under den veckan riktar vi särskild uppmärksamhet kring barns rättigheter och hur det kan se ut på olika platser runtom i världen. Vi läser och diskuterar en hel del kring böcker och filmer om barnkonventionen. Många tankar och diskussioner dyker upp bland barnen, bland annat kring att det som vi kanske tycker är självklart absolut inte är det för andra, säger Monica Aggevall, förskollärare på Odensala förskola.

Pysslade glasburkar med olika tankar om barns rättigheter från barnen på Odensala förskola.

Barnen på Odensala förskola har pysslat om och diskuterat begreppet barnrätt och vad det kan innebära.

Barn utgör en fjärdedel av kommunens invånare och är en stor och viktig del i samhället, men de saknar ofta reellt inflytande. Det är en mänsklig rättighet att ha inflytande och vuxna måste göra det möjligt för barn att få komma till tals i alla frågor som berör barnet.

Barn är experter på att vara barn och vi vuxna behöver få ökad förståelse för barns perspektiv på olika frågor, och när vi får det blir ofta våra beslut bättre. Beslutsunderlagen blir bredare och det som är bra för barn är ofta bra för alla och inte dåligt för någon, säger Kerstin Alksten.

Hur är vårt arbete upplagt

Alla verksamhetsdelar inom kommunen, de så kallade förvaltningarna, har minst en utnämnd barnrättsstrateg. De har som uppgift att utveckla barnrättsarbetet i sin förvaltning. Barnrättsstrategerna ingår i ett övergripande nätverk och träffas regelbundet. Många ärenden och utvecklingsområden berör flera delar av kommunens verksamhet, vilket gör strategerna till en viktig länk. Arbetet utgår från den handlingsplan kring barns rättigheter som slogs fast i kommunen 1 februari 2018.

elever som sitter i grupp och samarbetar

Elever i högstadiet som samarbetar och diskuterar

Här kan du läsa mer om om vårt arbete med barns rättigheter - Barnets rättigheter

Arbetet med barnrätt är en del av vårt övergripande hållbarhetsarbete, här kan du läsa mer om det arbetet - Kommunens hållbarhetsarbete

Fakta om barnkonventionen

  • antogs av FN:s generalförsamling 1989
  • definierar barn som varje människa under 18 år
  • ratificerades av Sverige 1990
  • blev svensk lag 2020

På Unicefs webbplats kan du läsa mer om Barnkonventionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.