Publicerad:

Stora satsningarna fortsätter trots lågkonjunkturen

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november antogs Mål och budget för Sigtuna kommun. Trots det allt kärvare ekonomiska läget kommer satsningarna inom de prioriterade områdena att fortsätta. Däremot kommer kommunens investeringar att minska under kommande år.

Precis som övriga Sverige och stora delar av världen påverkas Sigtuna kommun av en ökad inflation, stigande räntor, kraftigt ökade energikostnader, högre entreprenadkostnader och dyrare livsmedel. Under 2023 tillkommer dessutom utgifter för Sigtuna kommun på cirka 108 miljoner kronor i och med det nya pensionssystemet. Trots detta kommer de viktiga satsningar som redan är påbörjade att kunna fortsätta i samma utsträckning.

Olov Holst (M), kommunstyrelses ordförande, säger:

Vi kommer kunna stå emot de kommande utmaningarna väl, tack vare det hårda arbete som kommunledningen lagt ner de senaste åren på att bringa ordning i kommunens ekonomi och bygga upp en buffert för den typ av oförutsedda händelser vi ser nu.

Satsningarna inom äldreomsorgen och skolan kommer alltså att fortgå, liksom det omfattande arbetet på ökad trygghet, att få fler invånare i egen försörjning, att förbättra förutsättningarna för det lokala näringslivet samt att minska segregationen.

Kommundirektör Birgitta Pettersson säger:

Mycket av det vi arbetar med kräver en långsiktighet. Därför är det mycket värdefullt att vi får jobba vidare med Samhällsbyggnadslyftet, för att nämna ett exempel. Att minska och motverka segregationen och nå en hållbar samhällsutveckling tar tid.

Vad gäller investeringar märks däremot besparingarna. Under 2022 gjordes investeringar för omkring 800 miljoner kronor. Under 2023 är budgeten lagd till 370 miljoner kronor.

Under den här hösten har vi exempelvis invigt tre nya skolbyggnader. Sådana stora projekt kommer vi inte kunna investera i de närmsta åren, men vi fortsätter ändå på vår inslagna väg. Vi har lovat en trygg och snygg kommun och det arbetet fortsätter, säger Olov Holst.

Skattesatsen på 20.0 procent är densamma som de senaste åren.

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument

Här kan du läsa mer om Mål och budget 2023-2025

En grupp människor är på promenad i skogen.

Foto: Johnér