Hamnplanen Sigtuna

Nu planeras utvecklingen av hamnplanen i Sigtuna stad utifrån de tankar och idéer som kom in under dialogen. Hamnplanen ska utvecklas till en välkomnande entré till Sigtuna från vattnet.

Visionsbild som visar människor vid hamnplanen i Sigtuna stad. Folk sitter och går på ett stort trädäck vid hamnen med byggnader i bakgrunden.

Visionsbild för hamnplanen i Sigtuna stad. Illustration: White arkitekter AB

Arbetet just nu

Nu är visionsbilden för platsen framtagen och byggstart förväntas hösten 2021 och kommer vara klart hösten 2022.

Parkering

Utvecklingen av hamnplanen kommer medföra att antalet parkeringsplatser på platsen blir färre än idag. Eftersom det fortfarande finns ett behov av parkeringsplatser i Sigtuna stad utreds det parallellt var det är möjligt att skapa fler parkeringsplatser. Ambitionen är att hålla ytan öppen för parkering, även under byggtiden, när det exempelvis är julmarknad och liknande evenemang.

I dialogen konstaterades att ungefär lika många ansåg att det skulle fortsätta vara parkering på platsen som att platsen skulle utvecklas med till exempel sittmöjligheter och växtlighet. Vi har därmed försökt tillmötesgå båda perspektiven genom att behålla hälften av parkeringsplatserna, 25 stycken.

Dialog

Till grund för hamnplanens utvecklig ligger de tankar och idéer som inkom i dialogen, som genomfördes under hösten 2019. Dialogen omfattade en enkät på kommunens hemsida som besvarades av drygt 120 personer. Enkätsvaren har sammanställts och har kompletterats med diskussioner med ungdomar som går i högstadiet. Här kan du läsa sammanställningen Pdf, 6.1 MB..

Vanliga frågor och svar

Hur kommer det att se ut på platsen?

Det som har tagits fram är idéskisser och visionsbild. Det görs tekniska utredningar för att kunna pröva förslaget. Det betyder att det kan komma att ske mindre justeringar mellan visionsbild och slutresultat.

Varför tar ni bort så många parkeringsplatser?

I dialogen konstaterades att ungefär lika många ansåg att det skulle fortsätta vara parkering på platsen som att platsen skulle utvecklas med till exempel sittmöjligheter och växtlighet. Vi har därmed försökt tillmötesgå båda perspektiven genom att behålla hälften av parkeringsplatserna, 25 stycken. Våra förstudier visar att parkeringsplatserna nyttjas främst under till exempel julmarknadsdagarna och under sommarsäsongen.

Kommer det att byggas nya parkeringsplatser som ersätter de som tas bort?

Vi har flera allmänna parkeringsplatser i närheten av platsen som vi redan nu hänvisar till. Vi utreder om det finns möjlighet att skapa fler parkeringsplatser på andra platser i närområdet.

Blir det några parkeringsplatser för husbilar vid Hamnplan?

Vid Hamnplanen kommer det inte att finnas tillräckligt med plats för att parkera husbilar. Vi utreder nu andra platser för husbilsparkering i Siguna stad.

Husbilar får stå på vanliga parkeringsplatser så länge fordonet håller sig inom den markerade rutan och att platsen inte är reglerad så att husbilar förbjuds. Exempel på centrala platser i Sigtuna stad där en husbil kan rymmas är de längsgående parkeringarna på Olofsgatan och Strandvägen (öster om Borgmästarängen). Dessa är tidsbegränsade platser och kan nyttjas som besöksparkering till staden, inte som uppställningsplats.

Finns det parkeringplatser någon annanstans i kommunen för husbilar?

I dagsläget finns allmänna parkeringsplatser reserverade för husbil på en plats i kommunen. Vid Steningebadet kan du parkera upp till 12 timmar, notera dock att det inte finns några faciliteter utan endast är parkeringsplatser.

Husbilar får stå på vanliga parkeringsplatser så länge fordonet håller sig inom den markerade rutan och att platsen inte är reglerad så att husbilar förbjuds.

Det finns en byggnad inritad på visionsbilden. Hur hög blir den och vad kommer att finnas där?

Byggnaden kommer, utifrån resultatet av dialogen, att vara cirka en våning hög. Vad gäller innehållet i byggnaden konstateras i dialogen att det efterfrågas kafé eller restaurang. Tanken är att kommunen kommer bygga byggnaden och hyra ut den.

Finns det något för våra barn och unga att göra på platsen?

Det finns gott om lekfullt utformade bänkar som ger möjlighet för unga likväl som äldre att sitta och hänga på. Det planeras för ett konstverk eller utsmyckning som förhoppningsvis också kan få ett lekfullt inslag.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.