Hamnplan Sigtuna

Visionen om en inbjudande mötesplats och välkomnande entré från vattnet, är vad som ligger till grund för utvecklingen av nya Hamnplan i Sigtuna stad. Omvandlingen består i skapande av sociala ytor med lummig grönska, konst och nya sittplatser.

Hamnplans mötesplats välkomnar med nytt konstverk och namnskylt

Hamnplanens nya mötesplats öppnade i slutet av oktober 2022. Till vänster syns Katarina Löfströms konstverk "Portal". Foto: Sigtuna kommun

Läget just nu

Markarbetet för den nya mötesplatsen är klart. Från och med den 23 februari 2024 bjuder Sigtuna kommun in till en markanvisningstävling för att hitta en aktör som vill bygga och driva en restaurang vid Hamnplan i Sigtuna.

På tävlingssidan markanvisning.se skickas bidragen in digitalt mellan den 23 februari och 19 april. Där finns även fullständiga villkor för tävlingen. För att skicka in bidrag krävs det att man skapar ett gratiskonto på sidan.
Klicka här för att komma till sidan markanvisning.se. Länk till annan webbplats.

Åtgärder

  • Nytt "golv" i form av markbetongsten med inslag av mjukt färgskiftande natursten.
  • Nya bänkar i trä med flera sätt att sitta på, som vänder sig ut mot vattnet såväl som in mot mötesplatsen.
  • Generös plantering av växter för trivsamma vistelseytor, som bidrar till biologisk mångfald samt omhändertar och renar dagvatten.
  • Ny stämningsfull belysning i samklang med mötesplatsens marina miljö.
  • För att stärka platsens identitet och attraktivitet utsmyckas hamnplanen med Katarina Löfströms konstverk "Portal".
Hamnplanens nya planteringslådor börjar bli klara i augusti 2022.

Hamnplanens nya planteringar tar form. Foto: Sigtuna kommun

Dialog

Hamnplanens utveckling grundar sig på tankar och idéer från en dialog under hösten 2019. Dialogen omfattade en enkät på kommunens hemsida som besvarades av drygt 120 personer. Enkätsvaren har sammanställts och har kompletterats med diskussioner med ungdomar som går i högstadiet. Här kan du läsa sammanställningen Pdf, 6.1 MB..

Visionsbild för hamnplanen i Sigtuna stad

Visionsbild för hamnplanen i Sigtuna stad. Illustration: White arkitekter AB

Parkering

Omvandlingen av hamnplanen innebär att antalet parkeringsplatser på området blir färre än tidigare. Eftersom det fortfarande finns behov av parkeringsplatser i Sigtuna stad pågår en utredning av var det är möjligt att skapa fler parkeringsplatser.

I dialogen framkom ungefär lika många önskemål om att det skulle fortsätta vara parkering som att platsen skulle utvecklas med utökade sittmöjligheter och växtlighet som exempel. Vi har försökt att tillmötesgå båda sidor genom att behålla hälften av parkeringsplatserna, vilket innebär 25 stycken.

Vanliga frågor och svar

Varför tar ni bort så många parkeringsplatser?

I dialogen konstaterades att ungefär lika många ansåg att det skulle fortsätta vara parkering på platsen som att platsen skulle utvecklas med exempelvis sittmöjligheter och växtlighet. Vi har försökt tillmötesgå båda sidor genom att behålla hälften av parkeringsplatserna, 25 stycken. Våra förstudier visar att parkeringsplatserna nyttjas främst under till exempel julmarknadsdagarna och under sommarsäsongen.

Kommer det att byggas nya parkeringsplatser som ersätter de som tas bort?

Vi har flera allmänna parkeringsplatser i närheten av platsen som vi redan nu hänvisar till och utreder möjligheter att skapa fler parkeringsplatser på andra platser i närområdet.

Blir det några parkeringsplatser för husbilar vid Hamnplan?

Vid Hamnplanen kommer det inte att finnas tillräckligt med plats för att parkera husbilar. Vi utreder andra platser för husbilsparkering i Siguna stad.

Husbilar får stå på vanliga parkeringsplatser så länge fordonet håller sig inom den markerade rutan och att platsen inte är reglerad så att husbilar förbjuds. Exempel på centrala platser i Sigtuna stad där en husbil kan rymmas är de längsgående parkeringarna på Olofsgatan och Strandvägen (öster om Borgmästarängen). Dessa är tidsbegränsade platser och kan nyttjas som besöksparkering till staden, inte som uppställningsplats.

Finns det parkeringplatser någon annanstans i kommunen för husbilar?

I dagsläget finns allmänna parkeringsplatser reserverade för husbil på en plats i kommunen. Vid Steningebadet kan du parkera upp till 12 timmar, notera dock att det inte finns några faciliteter utan endast är parkeringsplatser.

Husbilar får stå på vanliga parkeringsplatser så länge fordonet håller sig inom den markerade rutan och att platsen inte är reglerad så att husbilar förbjuds.

Varför letar kommunen efter någon som vill bygga en restaurang vid Hamnplan, när vi redan har flera restauranger i Sigtuna stad?

Bakgrunden till att kommunen utreder möjligheterna för en restaurang här är att det i en invånardialog konstaterades att många invånare hade önskemål om just det. VI tror att en restaurang vid Hamnplan skulle kunna bli ett tillskott som kompletterar befintligt restaurangutbud i Sigtuna stad.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.