Tillgänglighetsutlåtande

Sigtuna kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här redogör vi hur www.sigtuna.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att sigtuna.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från sigtuna.se som inte är tillgängligt så vill vi ändå alltid göra vårat yttersta för att hjälpa dig. Vi har varje vardag ett bemannat kontaktcenter där du kan få personlig service. Vi säkerställer att alla som kontaktar oss i något ärende får sina frågor och funderingar besvarade. Du behöver bara komma ihåg ett telefonnummer (08-591 260 00) och en e-postadress (kontaktcenter@sigtuna.se).

Om du behöver innehåll från sigtuna.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du med fördel meddela oss detta genom att skicka e-post.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta Sigtuna kommun så ska vi försöka åtgärda problemet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Brister i tillgänglighet

Här hittar du tillgänglighetsredogörelser för våra webbplatser och digitala tjänster som har lanserats efter 23 september 2018. Allt eftersom kommer vi fylla på med redogörelser för äldre digitala tjänster.

Bilder

Alt-texter kan saknas på bilder på webbplatsen. Ambitionen är att alla bilder ska ha en alt-text och arbete kommer att pågå kontinuerligt för att komplettera och förbättra dessa texter för alla webbplatsens bilder.

Dokument

På webbplatsen finns en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven.

Vi granskar och tillgänglighetsanpassar dokumenten (till exempel blanketter och informationsmaterial) kontinuerligt. Finner du ett dokument som inte är tillgängligt så får du gärna göra oss uppmärksam på detta.

Vi har som ambition att undvika publicering av nya PDF:er och istället ha informationssidor på vår webbplats.

Inramat innehåll som används på webbplatsen

Webbplatsen hämtar in information från andra webbplatser via iframes. De inramade webbplatserna uppfyller delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om följande brister:

Felanmälan utomhus

 • Hoppa direkt till innehåll saknas [WCAG 2.4.1 A]
 • Länkbeskrivning saknas på vissa element [WCAG 2.4.4 A]
 • Bilder saknar alternativ text (alt-text) [WCAG 1.1.1 A]
 • Vissa länkar saknar notifiering om att länken öppnas i nytt fönster [WCAG 2.1 3.2.1 A]
 • Formulärfält saknar uppmärkning [WCAG 2.1 3.3.2 A]
 • Inkonsekvent rubriksättning [WCAG 2.1 1.3.1 A]

Matsedel för grundskolor och förskolor

 • Hoppa direkt till innehåll saknas [WCAG 2.4.1 A]
 • Inkonsekvent rubriksättning [WCAG 2.1 1.3.1 A]

Åtgärder planeras kontinuerligt.

Filmer på webbplatsen

Filmen Instruktionsfilm för e-avrop är inte textad.

Formulär

Formulärsfältet i funktionen ’Hjälpte den här sidan dig’ som återfinns på de flesta informationssidorna, saknar koppling till ledtext.

Felmeddelanden är svårlästa i webbläsaren Firefox när webbplatsen är förstorad i 200% då felmeddelanden inte förstoras.

Åtgärder planeras kontinuerligt.

Sigtunakartan

För närvarande uppfyller webbplatsen Sigtunakartan delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Tabbfokus är inte tillräckligt tydlig.
 • Ikoner är små och kan inte förstoras. I vissa fall syns de inte.

Åtgärder planeras kontinuerligt.

Sökresultatsidan

Fokusmarkeringen flyttas inte när status ändras för hjälpmedelsanvändare.

Åtgärder planeras kontinuerligt.

Sidor på andra språk än svenska

Ett fåtal sidor på andra språk än svenska är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.

Åtgärder planeras kontinuerligt.

E-tjänster

För närvarande uppfyller webbplatsen e-tjänster delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Inkonsekvent rubriksättning [WCAG 2.1 1.3.1 A]

Åtgärder planeras kontinuerligt.

Hur vi testat webbplatsen

Funka har gjort en oberoende granskning av www.sigtuna.se, samt en viss del intern testning har utförts.

 • Senaste bedömningen gjordes den 18 november 2022.
 • Webbplatsen publicerades den 30 oktober 2019.
 • Redogörelsen uppdateras senast den 2 juli 2024.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.