Tillgänglighetsutlåtande

Sigtuna kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här redogör vi hur www.sigtuna.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att sigtuna.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sigtuna.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att skicka e-post.

Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta Sigtuna kommun så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Brister i tillgänglighet

Här hittar du tillgänglighetsredogörelser för våra webbplatser och digitala tjänster som har lanserats efter 23 september 2018. Allt eftersom kommer vi fylla på med redogörelser för äldre digitala tjänster.

Bilder

Alt-texter kan saknas på bilder på webbplatsen. Ambitionen är att alla bilder ska ha en alt-text och arbete kommer att pågå kontinuerligt för att komplettera och förbättra dessa texter för alla webbplatsens bilder.

Översyn och justering pågår kontinuerligt.

Dokument

På webbplatsen finns en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven.

Vi kommer att påbörja granskning av dokumenten (till exempel blanketter och informationsmaterial) under hösten 2019.

Inramat innehåll som används på webbplatsen

Webbplatsen hämtar in information från andra webbplatser via iframes. De inramade webbplatserna uppfyller delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om följande brister:

Felanmälan utomhus

 • Hoppa direkt till innehåll saknas [WCAG 2.4.1 A]
 • Länkbeskrivning saknas på vissa element [WCAG 2.4.4 A]
 • Bilder saknar alternativ text (alt-text) [WCAG 1.1.1 A]
 • Vissa länkar saknar notifiering om att länken öppnas i nytt fönster [WCAG 2.1 3.2.1 A]
 • Formulärfält saknar uppmärkning [WCAG 2.1 3.3.2 A]
 • Inkonsekvent rubriksättning [WCAG 2.1 1.3.1 A]

Matsedel för grundskolor och förskolor

 • Hoppa direkt till innehåll saknas [WCAG 2.4.1 A]
 • Inkonsekvent rubriksättning [WCAG 2.1 1.3.1 A]

Undersökning planeras starta hösten 2019/våren 2020.

Filmer på webbplatsen

Filmen Instruktionsfilm för e-avrop har ingen beskrivande text.

Undersökning av hur beskrivande text kan läggas till startar hösten 2019.

Formulär

Formulärsfältet i funktionen ’Hjälpte den här sidan dig’ som återfinns på de flesta informationssidorna, saknar koppling till ledtext.

Felmeddelanden är svårlästa i webbläsaren Firefox när webbplatsen är förstorad i 200% då felmeddelanden inte förstoras.

Justeringar planeras till hösten 2019/våren 2020.

Sigtuna play

För närvarande uppfyller webbplatsen Play delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Hoppa direkt till innehåll saknas [WCAG 2.4.1 A]
 • Länkbeskrivning saknas på vissa element [WCAG 2.4.4 A]
 • Bilder saknar alternativ text (alt-text) [WCAG 1.1.1 A]
 • Vissa länkar saknar notifiering om att länken öppnas i nytt fönster [WCAG 2.1 3.2.1 A]
 • Formulärfält saknar uppmärkning [WCAG 2.1 3.3.2 A]
 • Inkonsekvent rubriksättning [WCAG 2.1 1.3.1 A]

Sigtuna play publicerades 16 oktober 2015.

Undersökning av webbplatsen planeras starta våren 2020.

Sigtunakartan

För närvarande uppfyller webbplatsen Sigtunakartan delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Tabbfokus är inte tillräckligt tydlig.
 • Ikoner är små och kan inte förstoras.

Undersökning planeras starta hösten 2019/våren 2020.

Sökresultatsidan

Fokusmarkeringen flyttas inte när status ändras för hjälpmedelsanvändare.

Undersökning planeras starta hösten 2019/våren 2020.

Tabeller

Vissa tabeller på webbplatsen får horisontell scroll i mindre skärmar.

Översyn och anpassning av dessa tabeller planeras starta under hösten 2019.

Sidor på andra språk än svenska

Ett fåtal sidor på andra språk än svenska är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.

Undersökning av hantering kommer att starta under hösten 2019/våren 2020.

E-tjänster

För närvarande uppfyller webbplatsen e-tjänster delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Inkonsekvent rubriksättning [WCAG 2.1 1.3.1 A]
 • Hoppa direkt till innehåll saknas [WCAG 2.4.1 A]
 • Sidor saknar beskrivande sidtitlar [WCAG 2.1 2.4.2 A]

Undersökning planeras starta hösten 2019/våren 2020.

Oskäligt betungande anpassning

Sigtuna kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Funka har gjort en oberoende granskning av www.sigtuna.se, samt en viss del intern testning har utförts.

 • Senaste bedömningen gjordes den 3 december 2019.
 • Webbplatsen publicerades den 30 oktober 2019.
 • Redogörelsen uppdateras senast den 22 september 2020.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.