Publicerad:

Framröstade aktiviteter nu igång

Nu har vi startat upp aktiviteter som kommunens invånare röstade fram i höstas. Biovisning och spelkvällar är resultatet av projektet Medborgarbudget som var inriktat på att utveckla mötesplatsen i Valsta. Först ut var filmen ”Jag är Zlatan” som visades på Biokällan under påsklovet.

Under hösten 2022 genomförde vi ett projekt kring mötesplatsen i Valsta där invånare fick önska hur platsen kunde utvecklas. Den sammanlagda budgeten som var tillgänglig för utvecklingsförslagen var 300 000 kronor.

Projektet, som kallades Medborgarbudget, engagerade många och det kom in 95 förslag. Efter att förslagen samlats in fick invånarna rösta på vilka som skulle genomföras, och där hade vi ett nära samarbete med eleverna på Edda- och Sagaskolan och ungdomar från fritidsgårdar.

Kvinna står framför biografbyggnad

Cassandra Andersson framför Biokällan i Märsta.

Den första aktiviteten hade premiär under påsklovet, biovisning med popcorn och dricka för lovlediga barn. Visningarna sker i samarbete med våra Stadsdelsmammor som är på plats som trygga vuxna innan, under och efter filmerna.

Jag är Zlatan var filmen som fick vara premiärfilm för den här aktiviteten, för det här var den första biovisningen av flera, och visningarna kommer oftast att ske i samband med skollov. Salongen på Biokällan var i stort sett fullsatt vilket var jätteroligt, säger Cassandra Andersson, samordnare, Sigtuna kommun.

Spelkvällar som också röstades fram via medborgarbudgeten sker på mötesplatsen i Valsta centrum på tisdagar. Ungdomar i åldrarna 11-15 år är välkomna mellan klockan 15-17 och ungdomar i åldrarna 16 och uppåt är välkomna mellan klockan 17-21 för att bland annat spela dataspel, spela schack och fika.

Det kommer också att skapa en myshörna, ordnas teaterworkshops för barn, köpas in datorer och paddor och ordnas tillfällen för pyssel.

popcorn och dricka på ett bord

Barnen fick också popcorn och dricka för att skapa en riktig biokänsla.

Faktaruta

Dialogmodellen kallas medborgarbudget och är en form av medbestämmande, där deltagarna lämnar förslag och fattar beslut tillsammans. Modellen låter deltagarna prioritera resurser, och den ökar förståelsen för hur resurserna kan användas för att utveckla till exempel ett område eller en plats. Det är ett sätt att jobba med platsutveckling och social hållbarhet i stort, på ett mer inkluderande sätt. Inom ramen för detta pilotprojekt har Sigtuna kommuns digitala dialogplattorm använts och förhoppningen är att processen ska leda till ökat inflytande och delaktighet.