Publicerad:

Medborgarbudget 2022 – ett projekt för inflytande

Just nu har vi ett spännande pilotprojekt igång kring mötesplatsen i Valsta. Projektet heter Medborgarbudget 2022 och ger invånare chans att utifrån en fast budget påverka sin kommundel mer direkt.

Medborgarbudget handlar om inflytande och möjlighet till påverkan. Det är ett nytt sätt att ge invånare möjlighet att påverka sin närmiljö, och vi har precis rullat igång vårt första projekt som tar avstamp i det tankesättet.

Det här pilotprojektet riktar in sig på mötesplatsen i Valsta och det är invånarna i området som får komma med förslag på hur platsen ska utvecklas. Förslaget med flest röster genomförs sedan, säger Dina-Maria Jerari, samordnare för projektet.

Namnet medborgarbudget är kanske lite torrt, men metoden är desto mer dynamisk och går ut på att invånare i ett område får vara med och bestämma över en del av kommunens budget ska användas till.

Syftet är att ge människor mer inflytande och också att bidra till en större gemenskap mellan grannar, vilket är ett sätt att bygga mer hållbara samhällen. För det här pilotprojektet är budget 300 000 kronor och temat är hur vi tillsammans skapar en bättre mötesplats avslutar Dina-Maria Jerari.

Här kan du läsa mer om projektet och lämna ditt förslag i hur Mötesplatsen i Valsta ska utvecklas. Länk till annan webbplats.

Två personer som pratar med varandra

Dina-Maria Jerari berättar om Medborgarbudget 2022 på mötesplatsen i Valsta