Nyheter - Trafik och resor

  • Trafik och resor

    Nu utökas antalet parkeringsplatser vid Forum

    Nu har arbetet startat med att utöka antalet parkeringsplatser vid Forum, i korsningen Ringvägen/Stockholmsvägen.
  • Trafik och resor

    Nu rivs gamla Erikssundsbron

    Med start måndagen den 18 september rivs gamla Erikssundsbron. Arbetet pågår fram till den 3 november och innebär bland annat att farled 921 för båttrafik är av...