Nyheter - Trafik och resor

 • Trafik och resor

  Stor trafikpåverkan vid Sätuna torg

  Ombyggnationen av Sätuna torg, med nya bostäder och mötesplatser, kommer att starta under hösten 2020. Redan från och med vecka 40 kommer markarbeten att pågå i...
 • Trafik och resor

  Infart från väg 263 till norra Vibyvägen stängs för biltrafik

  Den gamla infarten mot golfbanan från väg 263 till norra Vibyvägen stängs av för biltrafik vecka 37 och en ny infart från rondellen är nu öppen. Var uppmärksam ...
 • Trafik och resor

  Beläggningsarbeten på Södergatan

  Under september kommer delar av Södergatan asfalteras i olika omgångar. Framkomligheten och parkeringsmöjliheterna kommer att påverkas under tiden för arbetet.