Fördjupad ämneskurs i musik

Kursen är till för dig som är mycket intresserad av musik och vill fördjupa dig extra. Kulturskolan disponerar ett fåtal platser på kursen varje år. Den vänder sig till elever som redan går på Kulturskolan och det är kulturskolan som beslutar vilka elever som kommer att erbjudas kursplats.

  • Från årskurs 7 upp till och med året man fyller 21 år
  • Terminsavgift 2832 kr

Kursens innehåll

  • 60 minuter på huvudinstrumentet
  • 20 minuter ackordinstrument
  • musikteori
  • tillfällen till uppspel och konserter

Kulturskolan disponerar ett fåtal platser på kursen varje år. Den vänder sig till elever som redan går på Kulturskolan och det är kulturskolan som beslutar vilka elever som kommer att erbjudas kursplats.

Kursen sträcker sig över ett läsår. Under kurstiden förväntas deltagare att ägna mer av sin fritid till egen övning på sitt ämne, samt delta aktivt i konsert- och ensembleverksamheten på Kulturskolan.

Till kursen är det provspelning. Provspelningen sker varje år i slutet av maj/början av juni på Kulturskolan. Nästa provspelning blir 30/5 - 24.

Ansökan gör du i samråd med din lärare. Sista anmälningsdag är 24/4 - 24.

Fördjupad ämneskurs i musik - light

Kursen är till för dig som är mycket intresserad av musik och vill fördjupa dig extra på ditt instrument. Kulturskolan disponerar ett fåtal platser på kursen varje år. Den vänder sig till elever som redan går på Kulturskolan.

  • Från årskurs 7 upp till 21 års ålder
  • Terminsavgift 1888 kr

Kursens innehåll:

  • 40 minuter på huvudinstrumentet
  • Tillfällen till uppspel och konserter

Kursen sträcker sig över ett läsår. Under kurstiden förväntas deltagare att ägna mer av sin fritid till egen övning på sitt ämne, samt delta aktivt i konsert- och ensembleverksamheten på Kulturskolan.

Det är Kulturskolan som beslutar vilka elever som kommer erbjudas kursplats eftersom Kulturskolan endast disponerar ett fåtal platser.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.