Musik/Instrument/Sång

På Kulturskolan kan du spela olika instrument. Du kan också sjunga, studera musikteori eller lära dig musikproduktion.