Publicerad:

Sigtuna kommun klättrar i miljörankning

I den årliga rankingen över Sveriges miljöbästa kommuner klättrar vi från plats 89 till 34.

En porträttbild på en kvinna som ler och tittar in i kameran

Gill Brodin (C) är ordförande i kommunens Agenda 2030 utskott.

Varje år släpper Aktuell Hållbarhet en rankning som visar på hur väl landets kommuner arbetar med hållbarhetsfrågor. I år hamnar Sigtuna kommun på plats 34, jämfört med plats 89 förra året.

Rankingen visar att vi har en riktigt bra bredd i vårt hållbarhetsarbete. Och alla våra verksamheter arbetar kontinuerligt med att förstärka arbetet. Vi vill ge invånarna förutsättningarna att kunna leva hållbara liv och vara en föregångare i det arbetet. Men det finns mycket kvar att göra, då rankningen också visar att vi släpper ut runt 6 ton koldioxid per person och det är någonting vi alla har ett ansvar över att minska över tid, säger Gill Brodin (C), ordförande i kommunens Agenda 2030 utskott.

Rankingens resultat bygger på tre olika källor:

  • 21 enkätfrågor som kommunen svarar på,
  • externt inhämtad data som avser till exempel skyddad natur, ekologisk mat, miljöfordon, naturreservat och likande,
  • externt inhämtad statistik om koldioxidutsläpp som både tar med konsumtionsbaserade utsläpp och utsläpp inom det geografiska området.

Ett konkret exempel på vårt hållbarhetsarbete är hur vi har jobbat i våra kök och restauranger. Med tydliga strategier och mål har vi gjort ett stort arbete i att minska matsvinn, öka mängden ekologisk mat och minska klimatpåverkan. Det har lett till en positiv utveckling över flera år och i år är vi nominerade i fem kategorier i White guide junior, Sveriges största tävling för offentliga måltider, bland annat i kategorin ”Årets gröna måltid”.

Vi har också en tydlig strategi för att successivt avskaffa fossila bränslen i kommunens verksamheter. Vi genomför omställningen till en fossilfri bilflotta och en bilpool för tjänsteärenden har byggts upp under året. Omställningen ska vara klar senast 2025.

Här nedan finns en sammanställning av hur Sigtuna kommun bedömts och vi kommer att analysera resultatet vidare för att fortsätta att förbättra och utveckla vårt hållbarhetsarbete.