Publicerad:

Vi uppmärksammar tornedalingarnas dag

Tornedalingarnas dag firas den 15 juli varje år. Vi uppmärksammar dagen eftersom Sigtuna kommun har i uppdrag att skydda och främja nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Tornedalens flagga med en blå, vit och gul rand.

Meänflaku, den tornedalska flaggan. Foto: Roland Magnusson, Mostphotos

Hyvää tornionlaaksolaisten päivää! Glad tornedalingarnas dag!

Sedan år 2000 är tornedalingar erkända som nationell minoritet och meänkieli som nationellt minoritetsspråk. Tornedalingar har sitt ursprung i Tornedalen som omfattar Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna.

Meänkieli

Meänkieli är ett finsk-ugriskt språk som har nära likheter med finskan. Meänkieli delas in i tre dialekter:

 • Tornedalsfinska som talas i Pajala, Övertorneå, Haparanda och delar av Kiruna
 • Gällivarefinska som talas i området kring Gällivare
 • Lannankieli som talas i Kiruna och Jukkasjärvi.

Mellan finska och meänkieli är det vanligt att hitta ord som skrivs och uttalas likadant men som har olika betydelse och böjning. Det mest kännetecknande är att meänkieli har långt fler svenska låneord än finskan. Det finns många så kallade falska vänner mellan språken. Två exempel:

 • Verbet pyörtyä som på finska betyder svimma men som på meänkieli betyder att gå vilse.
 • Verbet menehtyä som på finska betyder avlida men som på meänkieli betyder svimma.

Meänkieli har också stora likheter med kvänska som talas i Nordnorge.

Meänflaku och tornedalingarnas dag

Den tornedalska flaggan meänflaku består av tre färger som symboliserar en sommarblå himmel, den gula solen och de vintervita vidderna. Den hissades för första gången den 15 juli 2007 på flaggstänger vid de före detta tullstationerna i svenska respektive finländska Övertorneå kommuner. Tornedalingarnas dag firas den 15 juli dels för att flaggan hissades för första gången denna dag och dels för att juli är en sommar- och semestermånad då många tornedalingar ute i landet har en bottenlös längtan hem och till sin familj och sina rötter.

Kommunens arbete för att främja tornedalingarnas kultur och språk

Sigtuna kommun ska skydda och främja de nationella minoriteternas kultur och de nationella minoritetsspråken. I fråga om tornedalingar och meänkieli gör vi detta på följande sätt:

 • Synliggörande. Kommunen flaggar med meänflaku utanför kommunhuset, Valsta centrum och Sigtuna museum den 15 juli. Vi uppmärksammar även meänkielidagen den 27 februari.
 • Biblioteksverksamhet. På Märsta bibliotek finns utbud av barnböcker och viss övrig litteratur på meänkieli.
 • Språkundervisning. Elever med bakgrund till meänkieli har rätt att studera språket i grundskolan. Detta gäller även om språket inte är ett dagligt umgängesspråk i hemmet och eleven inte har förkunskaper i meänkieli.
 • Inflytande och delaktighet. Kommunen ska samråda med tornedalingar i frågor som berör dem och beakta nationella minoriteters synpunkter och behov i kommunens beslutsfattande.
 • Förskola. Sigtuna kommun är ett förvaltningsområde för finska. På Aspbackens förskola i Märsta finns en förskoleavdelning som erbjuder större delen av verksamheten på finska. Eftersom barn har rätt till modersmålsstöd kan de finskspråkiga pedagogerna även stödja barn som har rötter till meänkieli i sin språkutveckling i meänkieli.
 • Äldreomsorg. Äldre i kommunen har rätt till vård och omsorg i en miljö som huvudsakligen är på finska. Detta gäller både för hemtjänst och särskilt boende. Kommunen har en finskspråkig demensavdelning på Arhems demensboende. Äldre kan i dessa verksamheter tala sitt eget minoritetsspråk, meänkieli, men få svar på finska eller svenska.

Fira dagen med bastubad

En riktigt god löyly är en viktig del i tornedalsk kultur. Löyly är den vattenånga som uppstår när vatten tillförs på bastustenarna. På bland annat Midgårdsbadet finns torrbastu i alla omklädningsrum samt på relaxavdelningen. Midgårdsbadet har öppet varje dag under sommaren.

Midgårdsbadet

Besökare i bastun på Midgårdsbadets relaxavdelning.

Torrbastu på Midgårdsbadet. En riktigt god löyly (den vattenånga som uppstår när vatten tillförs på bastustenarna) är en viktig del i tornedalsk kultur. Foto: Kari Kohvakka

Nya krafttag i vårt arbete med nationella minoriteter

Den 19 maj antog kommunfullmäktige en ny handlingsplan för kommunens arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk. I handlingsplanen kan du läsa mer om kommunens arbete på området som även berör tornedalingar och meänkieli.

Nyhet om den nya handlingsplanen för nationella minoriteter och minoritetsspråk