Publicerad:

Kulturcheck fortsätter – bli en del av kulturskolans kurskatalog

Vårt pilotprojekt med kulturcheck har pågått i snart ett år. Projektet har som syfte att öka utbudet av kultur för barn och unga genom att externa aktörer också kan bli en del av kulturskolans kurskatalog. Nu öppnar vi upp för fler aktörer att ansluta sig.

Två barn spelar instrument.

Foto: Volodymyr Melnyk/Mostphotos

Begreppet kulturcheck beskriver den ersättning från kommunen som den externa aktören får för att de erbjuder kulturverksamhet för barn och unga genom Sigtuna kulturskola. En fastställd summa – en kulturcheck - följer med eleven som fritt väljer mellan privata och kommunala anordnare i kurskatalogen. Summan utbetalas för de elever som väljer att boka en kurs med den externa aktören.

Större utbud på fler platser och tider

Kommunens invånare märker av projektet genom att utbudet i kulturskolans kurskatalog utökas med även externa aktörer. Barn och unga har alltså möjlighet att välja bland ett större utbud av kurser – på fler platser och tider än tidigare och till samma låga kostnad som kulturskolans övriga utbud. Bland annat har en av de anslutna aktörerna kunnat erbjuda musikundervisning i den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar, där kulturskolan inte annars bedriver någon verksamhet i egen regi.

Möjlighet att nå en ny målgrupp

Under det gångna läsåret har vi ingått avtal med tre aktörer som alla är väldigt nöjda med sin medverkan i projektet. För en av aktörerna har kulturchecken inneburit en möjlighet att överhuvudtaget kunna bedriva verksamhet i Sigtuna kommun och flytta sitt företag hit från en annan del av Sverige. En annan aktör lyfter fram möjligheten att visa upp nya konstmetoder och nå ut med sin verksamhet till barn och unga som annars inte är så lätta att nå.

För alla oss som tror på att små saker gjorda med stor kärlek kan förändra världen utgör kulturchecken en plattform där drömmar kan förverkligas. Vi vill att barn ska kunna känna sig älskade, inspirerade och trygga samtidigt som de får en meningsfull fritidsaktivitet som också utvecklar både den kognitiva förmågan och den sociala kompetensen. Forskning visar bland annat hur musikundervisning bland barn stärker ett samhälle genom att de får bättre resultat i skolan, säger en av de anslutna aktörerna.

Projektet fortsätter

Vi vill öka utbudet av kultur för barn och unga ännu mer och fortsätter med pilotprojektet med kulturcheck även nästa läsår. Därför öppnar vi nu åter igen upp för externa aktörer att bli en del av Sigtuna kulturskolas kurskatalog.

Som ansluten aktör får du inte bara tillgång till en potentiellt ny målgrupp utan också möjlighet att vara med och utveckla modellen för kulturcheck i kommunen. Modellen utvärderas kontinuerligt under projektets gång för att sedan förhoppningsvis införas i större skala och på lång sikt i kommunen. Beslutet om att starta pilotprojektet fattades av kultur- och fritidsnämnden den 20 maj 2021.

Läs mer i nyheten från 2021 om beslutet att starta pilotprojektet

Ansök om att ingå i projektet

Bedriver du pedagogisk verksamhet inom exempelvis cirkus, dans, design, film, musik eller någon annan konstform? Då kan du alltså ansöka om att ingå avtal med Sigtuna kommun och bli en del av vårt utbud av kultur för barn och unga genom kulturskolan.

Sista dag för att ansöka om att delta i projektet är den 30 april.

Läs mer om projektet och hur ni ansöker på sigtuna.se/kulturcheck