Publicerad:

Avtal klart med privata aktörer

Pilotprojektet med kulturcheckar i Sigtuna är igång. Kommunen har slutit avtal med två privata aktörer som erbjuder kulturverksamhet för barn och unga. Boka lediga platser via Kulturskolans kurskatalog.

Sigtuna kommun vill öka utbudet av kultur för barn och unga och genomför nu ett begränsat pilotprojekt med kulturcheck, som beslutats om tidigare i vår.
Dee Film & Teater och Fiolosofen AB kommer under läsåret 2021/2022 erbjuda undervisning i bild och form, skrivande, film och skådespeleri samt fiol. Undervisningen sker på Josefinaskolan och i Sigtuna Stadsängar. De nya kurserna går att boka via Kulturskolans kurskatalog.

Syftet med kulturcheckar

Kulturcheckssystemet är en ambitionshöjning i Sigtuna kommun som ska komplettera Kulturskolans ordinarie verksamhet för att på så vis bredda kulturverksamheten för barn och unga i kommunen. Projektet kommer utvärderas kontinuerligt för att ge underlag inför eventuell fortsättning.

En central del i projektet är att ta reda på vad barn och unga i kommunen tycker. Genom enkäter, utvärdering och fokusgrupper kommer projektet ta reda på vad barn och unga önskar för kulturaktiviteter. Vad saknas när det gäller kultur? Vad finns det för lite av? På så vis kan projektet skapa möjligheter för ytterligare breddning av kultur för barn och unga i kommunen.

Läs mer om Kulturskolan på deras hemsida.