Nyheter - Trafik och resor

  • Trafik och resor

    Nu påbörjas arbetet med sandupptagningen

    Den här veckan påbörjas arbetet med att gator, cykelvägar och andra ytor sopas rent från sand och grus. Gatusopningen kommer att börja i Sigtuna stad, centrala ...