Nyheter - Trafik och resor

  • Trafik och resor

    Ny taxa för infartsparkeringarna

    Kommunfullmäktige har fattat beslut om att ändra taxan på kommunens infartsparkeringar från första maj.