Publicerad:

Vill din kultur- eller idrottsförening hjälpa till att minska segregationen i Sigtuna kommun?

Nu kan kultur- och idrottsföreningar ansöka om pengar för en idé som ökar samhörigheten och minskar segregationen i kommunen. Det bästa förslaget får ett bidrag som ska förverkliga idén. Ansökan skickas in senast den 15 maj.

Föreningarna i vår kommun är viktiga och erbjuder en meningsfull fritid, främjar inkludering, gynnar folkhälsan och ökar gemenskapen. Under våren 2024 påbörjar vi i Sigtuna kommun ett pilotprojekt för föreningslivet som ska öka samhörigheten och minska segregationen i kommunen. Under april och maj tar vi nämligen emot ansökningar med konkreta förslag på hur kultur- och idrottsföreningar skulle kunna bidra med sin verksamhet.

En utvald kultur- eller idrottsförening kommer få möjlighet att utveckla sin verksamhet och göra den tillgänglig för fler, skapa verksamhet på nya platser eller stärka delaktigheten i föreningslivet. Förslaget ska vara otestat hos föreningen tidigare. Huvudsyftet med projektet ska vara att minska och motverka segregationen och dess effekter i Sigtuna kommun och insatserna ska komplettera, fördjupa och förnya föreningens ordinarie verksamhet.

Har din förening ett förslag? Ansök senast den 15 maj.

I juni väljs den projektidé som bäst möter kriterierna ut. Det vinnande förslaget och föreningen tilldelas ett bidrag på maximalt 500 000 kronor per år under två års tid. Projektet kommer att utvärderas löpande, både ekonomiskt och utifrån hur de uppsatta målen nås. Föreningen som tilldelas bidraget måste vara registrerad i kommunens föreningsregister som kultur- eller idrottsförening.

Projektet är en del av den övergripande satsningen Samhällsbyggnadslyftet, där vi genomfört flera olika insatser för att minska och motverka segregation sedan starten 2021. Bland annat har vi kunnat starta vårt projekt med Stadsdelsmammor samt en rad aktiviteter som ska bidra till trygga platser för möten och gemenskap i Valsta, bland annat på Valsta torg. Våra planer på ett kultur- och aktivitetshus i Valsta är också en del av Samhällsbyggnadslyftet.

Stödet kompletterar de olika former av bidrag till föreningslivet som Sigtuna kommun redan erbjuder.

Läs mer om kriterierna för att ansöka om medel Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Samhällsbyggnadslyftet Öppnas i nytt fönster.