Publicerad:

Energisparåtgärder – tillsammans gör vi skillnad!

Sigtuna kommun jobbar aktivt med energieffektivisering och vi vill inspirera dig att göra detsamma!

Här är några exempel på vad vi gör:

 • Uppgradering av belysning: Vi byter ut gammal belysning till LED i hela kommunen. Det sparar energi och ger utrymme till bättre belysning för ökad trygghet.
 • Trygghetsbelysning: Exempelvis har vi installerat LED-spotlights på gång- och cykelvägen mellan Valsta och Tingvallaskolan.
 • Utredningen av solceller: Vid ny- eller ombyggnation undersöker vi alltid om taken på våra byggnader kan bära solceller.
 • Energieffektivisering i fritidsverksamheten: Vi har minskat elförbrukningen med 10% genom en rad åtgärder, bland annat närvarostyrd belysning i sporthallar och ishallar.
 • Fossilfri el: SigtunaHem köper nu enbart el från vindkraft. De producerar också egen el via deras tre solcellsanläggningar och ett vindkraftverk, vilket ger 28% av vår totala elförbrukning. Kommunen äger ytterligare två vindkraftverk.

Du kan också göra skillnad!

Vet du att du kan spara både pengar och energi genom enkla åtgärder?

 • Sänk inomhustemperaturen: En grad lägre ger 5% lägre energiförbrukning.
 • Välj energieffektiva produkter: Titta efter energimärkningen när du köper nya apparater.
 • Prata med din hyresvärd: Om du bor i hyresrätt, prata med din hyresvärd om energieffektivisering.

Att ha koll på var energin tar vägen är det viktigaste steget för att kunna minska energianvändning. Vår energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig med detta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionalt samarbete

Sigtuna kommun ingår även i ett regionalt samarbete där du kan få kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning. Rådgivningen riktar sig till privatpersoner, organisationer och företag.

Du kan exempelvis få råd om att:

 • Sänka dina energikostnader,
 • Installation av solceller eller laddplatser,
 • förbättra fönster, isolering och belysning
 • befintliga bidrag och stöd

Det finns även ett BRF-nätverk där vi samlar bostadsrättsföreningar som vill öka kunskapen om sina fastigheter och inspirera varandra till lönsamma investeringar för att sänka sin energianvändning.

Läs mer på vår sida om Energi och uppvärmning.

Den här veckan är det Earth Week, som handlar om att inspirera människor att agera för planeten samt att sprida kunskap om klimat och biologisk mångfald.

Pojke med led-lampa