Publicerad:

Två nämnder slås ihop till en

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 1 februari 2024 togs beslut om en reviderad upplaga av mål och budget 2024-2026.

Den version av mål och budget för 2024-2026 som antogs i kommunfullmäktige den 14 december 2023 hade arbetats fram av det dåvarande politiska styret. I och med att samarbetet i partiledningen förändrats har partierna i den nya politiska ledningen enats om några justeringar och gjort en reviderad version av mål och budget – som nu godkänts i fullmäktige.

En av de stora förändringarna är att två av nämnderna – förskole- och grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – slås samman till utbildningsnämnden från och med 1 maj 2024.

Här hittar du den nu gällande upplagan av mål och budget.

(Den tidigare politiska ledningen bestod av Moderaterna, Kristdemokraterna, Samling för Sigtuna, Centerpartiet och Liberalerna. I det nuvarande samarbetet ingår Sverigedemokraterna istället för de två sistnämnda partierna.)