Mål och budget

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument. Där fastställs kommunens övergripande mål, skattesats, olika taxor och avgifter samt hur kommunens resurser ska fördelas. I Mål och budget kan du läsa mer om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.

Budget för 2021

Under kommunfullmäktige den 30 november 2020, antogs Sigtuna kommuns mål och budget för 2021-2023. Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sigtuna kommuns totala budget för 2021 ökas på med 128 miljoner kronor jämfört med 2020.

Bland annat genomförs dessa satsningar:

  • ca 58 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden.
  • ca 33 miljoner kronor till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
  • ca 30 miljoner kronor till äldre- och omsorgsnämnden.
  • ca 13 miljoner kronor till individ- och familjeomsorgsnämnden.
  • ca 6 miljoner kronor till kultur- och fritidsnämnden.

Skattesatsen för kommunens invånare 2021 kommer att vara oförändrad och ligger därmed kvar på 20.0 procent.

Satsningarna på tryggheten fortsätter

Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) kommenterar mål och budget 2021-2023.

Förenklad och förkortad version

På den här sidan har vi både förenklat och förkortat mål och budget 2021-2023.

Mål och budget i sin helhet

I Mål och budget kan du läsa mer om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och de kommunala bolagen ska arbeta med. Nedan hittar du länkar till aktuell budget samt föregående år.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.