Publicerad:

Krisberedskap är en viktig del i vårt arbete

I Sigtuna kommun arbetar vi på många olika sätt för att våra verksamheter - och invånare - ska veta vad som väntar och förväntas vid olika typer av händelser och kriser.
Att vara förberedd på att till exempel en pandemi, ett elavbrott eller ett krig kan inträffa är nödvändigt.

Överbefälhavaren Micael Bydéns uttalande om att alla svenskar behöver förbereda sig på krig har väckt stor uppmärksamhet. Uttalandet kom i samband med den årliga rikskonferensen Folk och Försvar, där det varit ett stort fokus på det säkerhetspolitiska läget och vilket ansvar som individer och myndigheter har.

I Sigtuna kommun arbetar vi för att alla invånare ska känna sig trygga och säkra, oavsett vad framtiden för med sig. Och då är en viktig del av det arbetet krisberedskap.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, säger:

Säkerhet och trygghet har länge varit prioriterat i Sigtuna kommun, både med anledning av vårt geografiska läge med närheten till Stockholm och som värdkommun för Arlanda som påverkar vikten av hög beredskap för eventuella katastrofer eller krig.

Kommunens uppgift är att kunna leverera tjänster som exempelvis skola, förskola, äldreomsorg, måltider, snöröjning och allt annat vi gör. Detta ska vi göra varje dag, men också vid kriser.

Sigtuna kommun har exempelvis planer för hur vi ska kunna leverera vatten om det är torka, att vi har reservkraft om elen försvinner och att vi kan servera mat till skolor och äldreomsorg även om vi inte får livsmedelsleveranser.

Vi har också fyra Trygghetspunkter i kommunen: Vikingahallen, Ekillahallen, Prästängshallen och Rosershallen. Vid en kris eller allvarlig störning ska våra invånare kunna få aktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, vila och enklare förtäring på dessa platser.

Kommunens uppdrag och ansvar för samhällsviktiga verksamheter ska kunna fortsätta även om regeringen formellt höjer nationens beredskap, men med den skillnaden att fokus då är att stödja de mest utsatta. Därför är det viktigt att de invånare som kan, tar ansvar och är så förberedda som möjligt på olika typer av kriser. Ditt engagemang är viktigt, både för din egen beredskap och för att skapa ett mer motståndskraftigt samhälle för alla invånare i Sigtuna kommun.

Här är några tips på hur du som invånare i Sigtuna kommun kan bidra till krisberedskapen:

  • Var källkritisk. Skydda demokratin genom att vara källkritisk och motverka spridningen av desinformation.
  • Förbered dig själv och dina närmaste. Se till att ha mat, vatten, värme, första hjälpen-kit och andra nödvändigheter hemma för en vecka.
  • Ta hand om varandra. Erbjud hjälp till grannar, vänner och familj, och engagera dig i frivilligarbete i din kommun.

Här kan du läsa mer om kommunens krisorganisation

Plastlåda med konserver att ha i kris.

Foto: Jens Lindström/Johnér bildbyrå