Publicerad:

Stöd i familjerättsliga frågor flyttar hem till kommunen

1 januari öppnar Sigtuna kommun en egen enhet för familjerättsfrågor. Då blir det enklare för föräldrar att få stöd när man till exempel inte är överens om vårdnad, boende och umgänge för barnen.

Nu öppnar Sigtuna kommun en familjerättsenhet i egen regi. Från och med årsskiftet kommer familjerätten att finnas i kommunhuset på Södergatan, från att tidigare ha erbjudit stöd via Upplands Väsby kommuns familjerättsbyrå.

Familjerätten hanterar många olika frågor som rör föräldraskap. Vid en skilsmässa eller separation kan vi vägleda föräldrar som inte kommer överens om hur man ska lösa frågor om vårdnad, boende och umgänge så att det blir bäst för barnen. Det kan vi göra genom samarbetssamtal hos oss. Vi utreder och ger också stöd kring adoption, faderskap och föräldraskap.

Genom att kommuninvånarna nu kan få hjälp med familjerättsfrågor på hemmaplan ökar möjligheterna till snabbt stöd och service. Som förälder kan närhet till stöd vara viktigt för att underlätta livspusslet, säger Anna Malm Kelfve, ordförande i individ- och omsorgsnämnden i Sigtuna kommun.

Familjerätten kommer att finns i vårt kommunhus på Södergatan 20 i Märsta och du kan ta kontakt med oss på telefon. Möten kan sedan ske både fysiskt, digitalt eller på telefon. Det kan till exempel handla om att delta i ett samarbetssamtal eller arbeta fram ett juridiskt bindande avtal tillsammans med familjerätten.

Vi hoppas sänka tröskeln för att hitta rätt och få snabbare hjälp med sina frågor, och därmed kunna hjälpa fler familjer att lösa konflikter i tid, fortsätter Anna Malm Kelfve.

Inom socialtjänsten finns mer stöd som riktar sig till dig som förälder, till exempel föräldrakurser och öppenvårdens råd och stöd om relationer, oro och konflikter i familjen. Det finns också stöd att få via familjerådgivningen som vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Familjerätten och övriga socialtjänsten kommer nu naturligt att arbeta närmare varandra, vilket gör det enklare och snabbare för en förälder att få vägledning i vilken hjälp som finns att få.

Läs mer på sigtuna.se om vilket stöd vi kan erbjuda vid separation och skilsmässa

En man och en kvinna sitter vid ett bord vända från varandra. Framför dem på bordet ligger vigselringar, papper och penna.

Foto: Lightfield