Publicerad:

Du som viktig vuxen kan vara en del i att motverka gängvåldet

Just nu pågår mycket jobbigt i vårt samhälle. Grova våldsbrott händer allt oftare och på många olika platser. De flesta brotten har en direkt koppling till kriminella gäng. Det är viktigt att hela samhället hjälps åt att minska risken för att barn och unga rekryteras till kriminella gäng. Du som vuxen har en viktig roll.

Under veckan skickar vi ut broschyren Gängsnacket till över 4 600 hushåll med elever på skolor i kommunen. I materialet finns information om hur kriminella gäng rekryterar barn och vad du kan vara uppmärksam på.

I broschyren finns råd och tips om hur gängen fungerar, vilka risker och frestelser ditt barn kan utsättas för och vilka varningstecken du som förälder ska vara uppmärksam på. Gängsnacket har tagits fram av Länsstyrelsen och Polisen.

Hjälp och stöd till ungdomar

Vi erbjuder olika former av hjälp och stöd till ungdomar i kommunen. Det handlar både om att ungdomar ska kunna ha en meningsfull fritid och att hjälp finns att få om man känner sig hotad eller rädd.

Genom olika insatser vill vi nå ut direkt till ungdomar i kommunen och beskriva vad de kan göra om de behöver stöd.

Det finns fler viktiga vuxna

Utskicket går ut till vårdnadshavare till minderåriga elever i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet i kommunen.

Utöver vårdnadshavare finns det många andra som är viktiga vuxna i en ungdoms närhet. Dit räknas även du som kommer i kontakt med ungdomar genom arbete eller föreningsliv och du som är anhörig till ungdomen på annat sätt. För att kunna vara ett bra stöd uppmanar vi alla viktiga vuxna att ta del av informationen i materialet och utskicket. Om du inte fått hem utskicket hittar du både broschyren Gängsnacket på olika språk och vårt utskick i sin helhet nedan.

Gängsnacket

Broschyren Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna med mer information om hur kriminella gäng rekryterar barn och vad du som vuxen kan vara uppmärksam på.

Broschyren Gängsnacket på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utskick till vårdnadshavare

Nedan följer utskicket i sin helhet:

Hej,
Just nu pågår mycket jobbigt i vårt samhälle. Grova våldsbrott händer allt oftare och på många olika platser. De flesta brotten har en direkt koppling till kriminella gäng.

Det är viktigt att hela samhället hjälps åt att minska risken för att barn och unga rekryteras till kriminella gäng. Du som vuxen har en viktig roll. Här får du en broschyr med råd och tips om hur gängen fungerar, vilka risker och frestelser ditt barn kan utsättas för och vilka varningstecken du som förälder ska vara uppmärksam på.

Det som först verkar vara en snäll fråga från någon som låtsas vara en kompis kan istället vara ett första steg för att få ditt barn att bli en del av något kriminellt. Du som förälder
kan hjälpa till att förhindra det.

Men du är inte ensam. Det finns hjälp att få. Du som vuxen kan till exempel prata med oss på kommunen och få råd och stöd om du är orolig för något och hjälp om det finns ilska eller missbruk i familjen.

Du kan alltid höra av dig till vårt kontaktcenter som direkt kan koppla dig vidare till rätt person.

Besök också vår webbsida med information och tips till föräldrar om kriminalitet,
alkohol och droger

Vi erbjuder informationsträffar för dig som vårdnadshavare i Sigtuna kommun där du
får höra mer om hur vi tillsammans kan stötta våra ungdomar. Du kan exempelvis
få träffa fältare, polis och andra som jobbar med unga.

Håll koll på kommande tillfällen här

Sigtuna kommuns kontaktcenter

Telefon: 08-591 260 00
SMS: 070-086 11 12
E-post: kontaktcenter@sigtuna.se

Öppettider: Måndag-fredag, 08.00-16.00

Socialjour

På kvällar och helger ger socialjouren akut stöd till ungdomar som befinner sig i en utsatt
situation som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar. Det kan handla om våld och övergrepp, missbruk eller andra akuta situationer.

Telefon: 010-444 05 00

Öppettider:
Måndag-torsdag, 17.00-02.00
Fredag, 14.00-02.00
Lördag-söndag, 16.00-02.00

112

Ring nödnumret 112 i akuta nödsituationer som kräver omedelbar hjälp om det är fara
för liv, egendom eller miljö.

Grupp med ungdomar i en korridor.

Foto: Sandnes1970