Publicerad:

Vad tycker du om våra kultur- och fritidsanläggningar?

Mellan den 30 oktober och 19 november genomför vi en enkätundersökning för att ta reda på vad du som besöker våra kultur- och fritidsanläggningar tycker om dem.

Det är viktigt för oss att våra verksamheter och anläggningar håller hög kvalitet och bidrar med god service till våra invånare. Därför vill vi ta reda på om du som besökare är nöjd med våra kultur- och fritidsanläggningar och den verksamhet som vi erbjuder där.

Vi har genomfört dessa undersökningar i ganska många år nu och det gör att vi kan följa upp och jämföra vår service från år till år. Det som är nytt för i år är att vi genomför undersökningen digitalt och det ska bli spännande att se om vi får fler svar och hur det påverkar resultatet. Att få veta vad invånarna tycker om våra lokaler och verksamheter är jätteviktigt för oss! Så stort tack till er som tar er tid att svara på frågorna, säger kultur- och fritidsförvaltningens chef Lars Palmér.

I enkätundersökningen som är öppen från och med den 30 oktober kan besökare tycka till om våra bibliotek, simhallar, kulturskola, fritidsgårdar, Sigtuna museum, mötesplatsen i Valsta, Rosershallen och Pinbackshallen. Tyck gärna till om alla anläggningar och verksamheter som du har besökt någon gång.

Frågorna i enkätundersökningen varierar lite mellan de olika verksamheterna utifrån vad som är intressant för oss att ta reda på. Det finns också möjlighet att komma med egna synpunkter och förslag i en öppen fråga.

Resultatet från undersökningen kommer vi att analysera och dra lärdomar av som vi kan använda i vårt fortsatta arbete i de olika verksamheterna. Genom ditt svar på enkäten har du alltså möjlighet att påverka och bidra till ännu bättre service och nöjdhet på våra anläggningar.

Undersökningen är öppen att svara på mellan den 30 oktober och 19 november.

Till enkätundersökningen

Sigtuna fritidscenter, Pinbackshallen, mötesplatsen i Valsta, Märsta bibliotek.

Vad tycker du om Sigtuna kommuns kultur- och fritidsanläggningar? Foton: Rosie Alm, Björn Leijon.