Publicerad:

Vad händer inom Samhällsbyggnadslyftet?

Fler aktiviteter i Valsta, skräddarsytt stöd för att komma närmare jobb eller studier och nyanställda stadsdelsmammor som syns runt om i kommunen. Det senaste året har inneburit flera framsteg och viktiga insatser inom kommunens arbete med Samhällsbyggnadslyftet.

Tre gröna stolar nedanför Vattentornet i Valsta.

I oktober 2022 blev upprustningen av Vattentornsparken i Valsta klar med bland annat nya möbler. Foto: Sigtuna kommun

För ett år sedan beslutade kommunstyrelsen om flera nya insatser inom det kommunövergripande och högt prioriterade arbetet med Samhällsbyggnadslyftet. Syftet med arbetet är att minska och motverka segregationen i kommunen samt stärka hela kommunens attraktivitet. Vad har hänt under det gångna året sedan besluten om de nya insatserna togs?

Jag är väldigt stolt över det arbete som vi gör inom hela kommunen och på olika sätt för att bidra till Samhällsbyggnadslyftets syfte. Arbetet pågår hela tiden och även om det inte är lätt att se resultat på kort tid när det gäller segregation så kan vi se att våra konkreta insatser gör stor skillnad för många människor och i förlängningen för hela kommunen, säger Birgitta Pettersson som är kommundirektör i Sigtuna kommun.

Fler aktiviteter i Valsta

Mycket av det gångna årets arbete inom Samhällsbyggnadslyftet har framför allt märkts av i Valsta. Redan förra sommarlovet startade Brobygget upp på Valsta torg. Sedan dess har Fritidsbanken och Brobyggets ledare funnits på plats där under helger och skollov för att erbjuda gratis sport- och fritidsaktiviteter som ett sätt att bidra till ökad delaktighet och gemenskap. Och bara under 2022 lånade vi ut över 6 000 sport- och fritidsprylar på platsen.

Även inne på mötesplatsen i Valsta har det hänt mycket extra aktiviteter det senaste året tack vare Samhällsbyggnadslyftet. Bland annat har vi erbjudit IT-café för seniorer, läxhjälp för SFI-studenter och språkcafé för att öva sig i svenska. Vi har också haft kvällsaktiviteter för unga vuxna där de har kunnat få hjälp med att skriva CV och söka jobb.

I oktober 2022 blev upprustningen av Vattentornsparken i Valsta klar. Visionen var att skapa en trygg mötesplats med aktiviteter för människor i alla åldrar och vi rustade parken med en ny lekdel, nya möbler, planteringar, ökad belysning och en boulebana. Upprustningen av parken är en del av utvecklingsprojektet Valsta 2030 som vi har arbetat med i flera år nu utifrån den medborgardialog som vi genomförde 2018-2019 med syfte att stärka just denna kommundel.

Under året har även arbetet med att planera för ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta pågått, vilket också ingår i utvecklingsförslaget för Valsta 2030. Under vintern tog kommunens ramavtalade arkitektkontor fram förslag på ungefärlig utformning och placering av ett kultur- och aktivitetscenter på Valsta torg. Förslagen ställde vi ut på mötesplatsen i Valsta och invånare i hela kommunen uppmuntrades att rösta på sitt favoritförslag som sedan i början av 2023 utsågs till vinnare av en enig jury. Under våren har vi fortsatt att arbeta med att ta fram en detaljplan för det nya kultur- och aktivitetscentret. En detaljplan bestämmer hur mark ska användas inom ett visst område och förslaget till detaljplanen är nu ute på samråd med möjlighet att lämna synpunkter mellan den 12 juni-7 juli.

Insatser på flera andra håll

Men det är inte bara i Valsta som arbetet med Samhällsbyggnadslyftet märks av. Sedan i början av 2023 arbetar fyra ”stadsdelsmammor” i kommunen för att sprida kunskap om samhällsservice och öka känslan av delaktighet hos utrikesfödda vuxna. Kvinnorna, som ska röra sig i centrala Märsta, Valsta och Tingvalla, bor själva i områdena och ska knyta kontakter och berätta om hur bland annat förskolan, skolan, socialtjänsten, studier och arbetsmarknaden fungerar.

En viktig faktor för att motverka segregation är att fler invånare kommer i arbete och känner sig delaktiga i samhället. Under året har vi därför även kunnat erbjuda invånare som står långt ifrån egen försörjning ett skräddarsytt och anpassat stöd för att komma närmare studier eller arbete.

Arbetet med Samhällsbyggnadslyftet innebär att vi också satsar extra på att nå fler föräldrar i kommunen och erbjuda stöd i det viktiga och ibland tuffa uppdraget att vara förälder. Vi vet att goda relationer mellan föräldrar och barn är viktigt för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. För att nå ut till fler föräldrar testar vi till exempel att erbjuda kurser i föräldraskapsstöd på förskolor. Brage förskola har varit först ut och kommer erbjuda fler kurser under hösten.

Mer om Samhällsbyggnadslyftet

Tre av Brobyggets ledare utanför Fritidsbankens utlåningsbod på Valsta torg.

Under 2022 lånade Brobygget och Fritidsbanken ut över 6 000 sport- och fritidsprylar på Valsta torg. Foto: Sigtuna kommun

Ari står framför en projektorduk som visar information om IT-kursen.

Inne på mötesplatsen i Valsta kan vi bland annat erbjuda IT-café för seniorer tack vare satsningen på Samhällsbyggnadslyftet. Foto: Sigtuna kommun

Illustration för hur visionen ser ut i White Arkitekters förslag till kultur- och aktivitetscenter.

Visionsbild för det vinnande förslaget på ungefärlig utformning och placering av kultur- och aktivitetscentret på Valsta torg. Illustration: White arkitekter

Tre stadsdelsmammor i Sigtuna kommun-jackor gör tummen upp utanför Valsta centrum.

Sedan i början av 2023 arbetar fyra ”stadsdelsmammor” i kommunen för att sprida kunskap om samhällsservice och öka känslan av delaktighet hos utrikesfödda vuxna. Foto: Sigtuna kommun

Tre personer sitter i en soffgrupp.

Några av de personer som arbetar med att erbjuda ett skräddarsytt och anpassat stöd till invånare som står långt från studier eller arbete. Foto: Sigtuna kommun

kursledarna Zanko och Lisa utanför Brage förskola.

Kursledarna Zanko och Lisa utanför Brage förskola där vi erbjuder kurser i föräldraskapsstöd. Foto: Sigtuna kommun

Relaterad information

Samhällsbyggnadslyftet