Publicerad:

Flaggor på halv stång i kommunen

På onsdagskvällen 7 juni omkom en pojke i en tragisk trafikolycka i Valsta. Pojken är elev i en av våra skolor och händelsen berör och påverkar många. Kommunen erbjuder krisstöd till den som behöver.

Under torsdagen har det varit fullt av människor vid olycksplatsen, dels invånare som visat sitt deltagande men också media och polis.

Vi har valt att flagga på halv stång på de fem flaggstänger som vi äger på Valsta torg, precis utanför Valsta centrum.

Kuratorer och socialsekreterare från Valstagruppen finns på torsdag kväll på plats i området där olyckan skedde för att ge stöd åt de som behöver. I både Valsta och Märsta kommer det att finnas personal som ronderar under torsdagskvällen och under fredagen kommer Fritidsgården i Valsta att ha extra personal på plats och fungera som träffpunkt för sorg och frågor. Även våra Stadsdelsmammor cirkulerar tidvis i området och kan svara på frågor eller hjälpa personer att komma i kontakt med professionellt stöd. De invånare som känner oro som rör familjen kan också vända sig till Öppenvård Direkt, där erfarna personer kan ge råd och stöd och hänvisa vidare.

På den berörda skolan där eleven gick finns extra resurser på plats för att ge stöd åt såväl barn och unga som personal. Fredagens skolavslutning kommer att anpassas efter situationen.

Polisen vädjar om allmänhetens vittnesuppgifter till det inträffade, eftersom en förundersökning pågår. Uppgifter kan lämnas antingen till de poliser som är i området, eller till 114 14.

Valsta Night, som är en aktivitet för ungdomar i årskurs 6-9 under fredagskvällen, och Valstadagen på lördag 10 juni kommer att genomföras som planerat. Då finns bland annat fältarbetare, stadsdelsmammor, väktare, ordningsvakter samt polis och räddningstjänst tillgängliga.

Var rädda om er och varandra.

Fem flaggstänger står i rad. På varje hänger en svenska flagga på halv stång.

På Valsta torg, som ligger i närheten av olycksplatsen, flaggar kommunen på halv stång.