Publicerad:

Nu blir kommunens särskilda boenden för äldre profilboenden

Spa & hälsa, Musik & kultur, Trädgård och Natur & kultur. Det blir profilerna för våra fyra särskilda boenden för äldre. Du får därmed större möjlighet att välja ett boende som har det där lilla extra som du är intresserad av.

Nu blir alla våra särskilda boenden för äldre profilboenden. Det innebär att Arhem, Hemskogen, Ymer och Ärlinghem kommer att erbjuda mer aktiviteter kring ett visst tema. Även utom- och inomhusmiljön kommer på sikt anpassas efter profilerna. Varje boende har valt sin profil utifrån vad de redan kan och är bra på.

Genom att alla boenden får profiler kan vi tydliggöra vad det är vi kan erbjuda dig som bor hos oss. Eftersom vi bär ett stort ansvar för den tillvaro de äldre får så måste vi kunna möta många intressen, men samtidigt visa vad du faktiskt får när du väljer ett av våra boenden, säger Leena Vuorinen, avdelningschef för äldreomsorgen och HSL.

Även med profiler kommer alla boenden fortsatt erbjuda ett brett utbud av aktiviteter. Barbare Huskaj som är boendechef på Ärlinghem berättar:

Vi på Ärlinghem kommer ha profilen Spa & hälsa. Det innebär att vi utöver den variation av aktiviteter vi redan idag erbjuder, även kommer erbjuda hälsoaktiviteter och tjänster såsom frisör och massage, likaså gruppaktiviteter som årlig kryssning. Vi är i uppstarten av att starta ett samarbete med en frisör samt ordna med en genuin frisörsalong. Utöver detta är vi i uppstarten med att ordna en biograf och önskar på sikt kunna erbjuda till exempel personlig tränare.

Fem områden som förbättrar äldreomsorgen

Under de närmaste åren är det extra mycket fokus på att utveckla kommunens särskilda boenden för äldre. Fem områden är utvalda som särskilt viktiga: aktivt och socialt liv, hälsofrämjande boendemiljö, god samverkan, kvalitetscertifieringar och innovation.

Beslutet att införa profilboenden är en del av den här satsningen, men det kommer samtidigt ske mycket annan utveckling:

Just nu händer mycket spännande. Det byggs skärgårdsrum och växthus, medarbetarna får språkutbildningar och certifieras i kunskap om kognitiv svikt och måltiden. Genom innovation och mod kan vi ge våra äldre livskvalitet hela livet, säger Leena Vuorinen.

Fyra bilder i ett montage, en äldre man som badar i en pool, en äldre kvinna i skogen med en rullator, ett notställ och händer som odlar i krukor.

De fyra profilerna är Spa & hälsa, Natur & kultur, Musik & kultur och Trädgård. Foto: Mostphotos, Lena Öritsland/Johnér, Rosie Alm och Ulf Huett Nilsson/Johnér

De nya profilerna

  • Arhem: Trädgård
  • Hemskogen: Natur & kultur
  • Ymer: Musik & kultur
  • Ärlinghem: Spa & hälsa

Om alla särskilda boenden i kommunen