Publicerad:

Nu finns det 17 särskilda boenden att välja mellan för äldre

Från och med den 1 maj 2023 får invånare i Sigtuna kommun ökad valfrihet gällande val av särskilt boende för äldre. Utöver de fyra särskilda boenden som drivs av Sigtuna kommun finns det nu möjlighet att välja bland ytterligare 13 boenden. 

Särskilda boenden är till för dem som inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet. Andelen äldre invånare i kommunen blir allt fler till antalet och prognosen visar att den utvecklingen kommer att fortsätta.

Från och med den 1 maj har antalet platser utökats i och med att Sigtuna kommun ingått avtal med fem externa aktörer. Det innebär att det nu finns 17 stycken boenden att välja mellan, varav fem är inom Sigtuna kommun.

Lista över alla särskilda boenden

Här hittar du information om alla särskilda boenden

Kontakta respektive boende om du vill veta mer.

Så här väljer du särskilt boende

Du kommer att få en blankett där du gör ditt val. Du kan välja mellan max tre boenden, utan att rangordna dina val. Blanketten skickar du så snabbt som möjligt till din biståndshandläggare.

Om du väntar på beslut hemma kommer du erbjudas den plats som först blir ledig. Om detta dröjer kommer du bli kontaktad med frågan om du hellre önskar plats på annat boende.

Om du väntar på beslut på sjukhus eller korttidsplats och det inte finns plats på något av de boenden som du önskat kommer du erbjudas plats på ett annat boende.

Gör du inte själv något val kommer du erbjudas plats på det boende med lediga platser som är närmast din nuvarande bostad.

Vanliga frågor

Med hur stor säkerhet kan ni lova att jag får det boende som jag valt?

Du kommer få det boende du har valt om det finns plats. Det kommer även finnas möjlighet att ställa sig i kö.

Nu när jag får välja själv, kommer det finnas möjlighet att få göra studiebesök på de olika boendena först för att veta vilket som passar mig bäst?

Det är upp till varje särskilt boende att bestämma hur de tar emot studiebesök. Du får själv kontakta det särskilda boende du vill besöka.

Om jag hittar ett trevligt boende som inte är upphandlat av kommunen, kan jag ändå få välja det nu när det är valfrihet som gäller?

Du har möjlighet att välja mellan boenden i kommunens regi och de upphandlade boendena.

I och med att det kommer att finnas fler platser, kommer jag kunna få boende fortare från och med 1 maj?

Du kommer precis som i dagsläget erbjudas en plats på ett särskilt boende inom tre månader från att du fått ett beslut.