Publicerad:

Nu är alla ruinerna klara

Renoveringen av S:t Lars kyrkoruin är färdig. Det innebär att vi nu har säkrat alla Sigtuna stads tre kyrkoruiner och vårdat det kulturarv som de utgör. Förhoppningsvis behöver vi inte utföra några nya åtgärder på flera decennier.

S:t Lars kyrkoruin med nytt kalkbruk.

S:t Lars kyrkoruin med nytt kalkbruk efter restaureringen. Foto: Sigtuna kommun

En grundlig process för att säkra kulturarvet

För nästan tio år sedan inledde vi processen för att restaurera Sigtuna stads tre kyrkoruiner. Vi behövde säkra ruinerna för att vårda det unika kulturarv som de utgör och kunna göra dem mer tillgängliga för allmänheten.

S:t Olofs och S:t Pers ruiner renoverades under 2018 respektive 2019. Sist ut att få sig en renovering var S:t Lars kyrkoruin längs Prästgatan. Vi påbörjade arbetet i maj och var klara i början av oktober. I och med att S:t Lars ruin nu också är klar är alla ruinerna säkrade.

Ruinerna har blivit av med gammalt löst bruk som vi har knackat bort och ersatt med stabilare kalkbruk av Ölands- och Gotlandskalk. S:t Pers ruin förstärkte vi även med järnband och genomgående järnstag på några ställen.

Årsringar bekräftar ruinens ålder

Något som vi också upptäckte under renoveringen av S:t Pers ruin var att den tidsperiod som många forskare har antagit att kyrkan började uppföras under stämmer. Forskare har antagit att kyrkan började uppföras någon gång mellan år 1080 och 1110 då Inge den äldre var kung. Med hjälp av årsringarna i resterna av den golvbjälke som vi tog tillvara under renoveringen av S:t Pers torn kan vi nu bekräfta att golvet i den översta tornvåningen byggdes med virke som mycket riktigt fälldes under Inge den äldres regeringstid. Kanske till och med så tidigt som före år 1100. En lika säker datering har vi inte för någon av de andra ruinerna.

Med finansiering av Länsstyrelsen

Nu bör ruinerna vara förstärkta för lång tid framöver och kanske behövs inga nya åtgärder på flera decenniers sikt. Vi inleder istället arbetet med att ta fram en underhållsplan.

Restaureringen av S:t Lars skedde i ett samarbete mellan oss på Sigtuna kommun, Sigtuna museum och Länsstyrelsen som har bidragit med den största delen av finansieringen för alla tre ruinerna. Under renoveringen av S:t Olofs och S:t Pers ruiner har även markägaren Sigtuna församling varit med.

Stort tack till alla som har varit inblandade i projektet. Och varmt välkomna hälsar vi alla som vill ta del av ruinerna framöver.