Publicerad:

Höjda röster för Arlandafrågor under Almedalen

Flygets framtid och utvecklingen av Arlanda intresserar, engagerar och berör. Det blev tydligt under Sigtuna kommuns seminariedag i Almedalen.

Att Arlanda ligger i vår kommun betyder att vi är värdkommun för Sveriges största flygplats, tillika Sveriges största arbetsplats.
I stort sett alla kommunens invånare berörs på ett eller annat sätt av vad som händer på flygplatsen och området runt omkring, vilket också blev väldigt tydligt och kännbart under pandemin. Vi är beroende av alla arbetstillfällen, etableringar och mötesplatser som Arlanda innebär.
Våra intressen är även nationella intressen. Att ha en modern och hållbar flygplats och en innovativ och spännande flygplatsstad ökar hela Sveriges attraktivitet och möjligheter.
Därför behövs investeringar av olika slag.

De namnkunniga paneldeltagarna i Sigtuna kommuns seminarier kom från olika partier, olika sektorer och olika delar av landet, hade olika infallsvinklar och perspektiv, men samma budskap: tillgängligheten och infrastrukturen i Arlandaområdet måste stärkas.

Som värdkommun för Arlanda är det jätteviktigt att vi tar ansvar och skapar debatt kring frågor som kan utveckla vår plats. Sigtuna kommun arbetar hårt för att få gehör för det vi ser behöver förbättras och utvecklas som gynnar oss. Att fler starka röster hörs kring de nödvändiga investeringarna i infrastrukturen, hoppas vi ska bidra till förändring. Det blev tydligt att vår sak faktiskt också är hela Sveriges angelägenhet, säger kommundirektör Birgitta Pettersson.

Ett litet axplock från några av rösterna under Sigtuna kommuns olika seminarier i Almedalen:

Per Taube, Arlandastad Group:

E4:an måste ju breddas med två filer. Det är ju klart ända fram till Upplands Väsby, så det är ju inte mycket kvar. Det är ju inga orimliga önskemål eller krav vi har. Vi pratar inte om några oöverstigliga kostnader, och jag tror att de här kostnaderna eller investeringarna ger god avkastning till Sverige."

Ann-Sofi Hörlin, hållbarhetschef SAS:

Idag har vi svårt att anställa personal, de kan till exempel inte ta morgonpassen eftersom de inte kan ta sig på ett klimatsmart sätt till jobbet. Arlandaexpress går inte på natten och det finns inga bussar.

Vi har en betydelse för hela Sveriges ekonomi, Sveriges tillgänglighet och konkurrenskraft. Danska staten vet att Köpenhamn är den största arbetsplatsen. Därför vill de också investera. Var är svenska politiker här?"

Fredrik Jaresved, direktör för strategiska initiativ och innovation, Swedavia:

Trots att det finns en ganska stor arbetslöshet har vi väldigt svårt att få in personal. Där behöver vi kraftsamla så att vi ger människorna förutsättningar att ta jobben som skapas.”

…Sen finns det sådana saker vi inte kan göra själva, där vi är starkt beroende av att få hjälp av övriga parter. Då är det infrastruktursatsningar vi pratar om. Som att se till att skapa förutsättningar för fyrspåret mellan Stockholm och Uppsala. Men vi får inte heller glömma vägtransportsystemet som kanske just nu är den mest akuta åtgärden som behöver göras.”

Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet:

Arlanda är otroligt viktig. Tillgängligheten till flygplatsen och Airport City är helt avgörande. Vi behöver mer kollektiva lösningar. E4:an. Märsta Station behöver ett lyft. Arlandabanana behöver staten också ta ansvar för.”

Anders Svensson, Arlandautredningen:

Det behövs en mer ambitiös målsättning kring kollektivtrafiken till och från Arlanda. Det behövs också en utredning av utbyggnad av vägar och spår till Arlanda.”

Se alla seminarier i efterhand

Vill du se Sigtuna kommuns seminarier i efterhand? Klicka på länken nedan så kommer du till vår sida om Almedalsveckan. Där hittar du alla seminarier och en sammanfattande kortversion. Länk till Almedalssidan

Bild från ett av Sigtuna kommuns seminarium i Almedalen

Sigtuna kommuns tält i Almedalen var välfyllt under de olika seminarierna. Foto: Sigtuna kommun