Vi får hela Sverige att lyfta

Tisdagen den 5 juli bjöd Sigtuna kommun in till en hel seminariedag i Almedalen. Fokus låg på något som påverkar och berör såväl Sigtuna kommuns invånare som hela Sverige, nämligen Arlanda.

Höjdpunkter från Almedalsveckan

Programmet i korthet

Alla semienarier går att se i efterhand via Almedalsveckan Play, och via länkarna i programpunkterna längre ner på den här sidan.

Program

Tid

Programpunkt

08.15 – 09.15

Nytt säkerhetspolitiskt läge – kommuners ansvar i en osäker omvärld

09.30 – 09.45

Heta stolen - Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör MSB

10.00 – 10.45

Flyget - hot mot planeten eller grund för fortsatt välstånd?

12.00 – 12.45

Arlanda – hela landets flygplats! (arrangör: Arlandaregionen)

14.00 – 14.45

Arlanda – hur planeras och utvecklas en stad i staden?

15.15 – 15.30

Heta stolen – Märta Stenevi (MP)

15.45 – 16.00

Heta stolen – Maria Wetterstrand

16.30 – 17.15

Arlandas framtid – globalt nav eller nya Bromma?

Utsidan av terminal 5 på Arlanda flygplats. Foto: Mikael Damkier/Mostphotos

Fotograf: Mikael Damkier

Detaljerat program

08.15 – 09.15
Nytt säkerhetspolitiskt läge – kommuners ansvar i en osäker omvärld

Se seminariet i efterhand här (extern länk) Länk till annan webbplats.

Rysslands invasion av Ukraina förändrade den europeiska säkerhetsordningen i grunden, liksom det nordiska säkerhetsläget. I den svenska beredskapen utgör Arlanda flygplats en strategiskt mycket viktig, och utsatt, plats. Vilka krav ställer detta på Sigtuna kommun som värdkommun för Arlanda – och hur ska vi samverka? Vad har egentligen kommunerna för roll när det gäller att säkra kritisk infrastruktur? Vilket ansvar vilar på flygplatskommunerna? Hur påverkar ett Nato-medlemskap den lokala beredskapen? Norge har ju varit med i Nato sedan starten 1949, så vad kan vi lära av värdkommunerna för Gardemoen, Norges internationella flygplats?

Som värdkommun för Arlanda flygplats bjuder Sigtuna in till ett nordiskt samtal som kan bli en ögonöppnare. För, vilket ansvar och vilka utmaningar står kommunerna inför vad gäller samhällsviktig infrastruktur – såväl under stabila tider som under det rådande säkerhetspolitiska läget? Vad kan vi lära av varandra och hur delar vi kunskapen? Detta kommer att diskuteras med centrala myndighetsaktörer samt en representant från Gardemoens värdkommun.

Medverkande:

 • Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande, Sigtuna kommun
 • Lars Halvor Stokstad Oserud, politisk representant från Ullensåker, värdkommun för Gardermoen
 • Emilia Töyrä, riksdagsledamot, Nordiska Rådet
 • Stefan Wallin, f.d. försvarsminister i Finland
 • Oscar Jonsson, doktor i krigsvetenskap och forskare vid Försvarshögskolan
 • Moderator: Minou Sadeghpour, Sigtuna kommun

09.30 – 09.45
Heta stolen - Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör MSB

Se samtalet i efterhand här (extern länk) Länk till annan webbplats.

Vi har bjudit in makthavare som kommer att ge sin syn på aktuella Arlanda-frågor. Här kan det bli såväl informativt som lärorikt – och provokativt.

10.00 – 10.45
Flyget - hot mot planeten eller grund för fortsatt välstånd?

Se seminariet i efterhand här (extern länk) Länk till annan webbplats.

Flygbranschen står inför en omställning och redan idag har man utvecklat förnybara flygbränslen för att hjälpa flygindustrin att uppnå sina mål för att minska utsläppen. Hur ser flygets framtid ut och vad krävs av flygbranschen för att ligga i framkant när det gäller hållbarhet?

Efter några års uppehåll har vi ett ännu större behov av att resa och i slutet av år 2023 väntas flyget att ha återgått till 2019 års nivåer. Seminariet börjar med näringslivets företrädare som presenterar sin syn på flygets framtid. Detta lägger en grund till diskussionen mellan ungdomsförbundens ordförande som kommer upp på scen under andra halvan av seminariet.

Medverkande:

 • Maria Wetterstrand, vd för Miltton Europe samt grön samhällsdebattör, tidigare särskild utredare för hållbara biobränslen inom flyget
 • Magdalena Streijffert, Public Affairs Manager, Neste
 • Fredrik Kämpfe, branschchef, Svenska Flygbranschen, Transportföretagen
 • Matilda Ekeblad, förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet
 • Rebecka Forsberg, Grön Ungdoms språkrör
 • Moderator: Minou Sadeghpour, Sigtuna kommun

12.00 – 12.45
Arlanda – hela landets flygplats!

Arrangör: Arlandaregionen

Se seminariet i efterhand här (extern länk) Länk till annan webbplats.

Arlanda är Sveriges största mötesplats och motorn i samhället, där både folk och gods från hela världen samlas. Vilken roll spelar Arlanda i det svenska transportsystemet och vilken betydelse har infrastruktursatsningar i Arlandaregionen för hela Sverige? Hur utvecklas Arlandaregionen som tillväxtnav med god tillgänglighet?

Arlandaregionen är en av Sveriges mest expansiva regioner. Med sitt strategiska läge, mitt emellan Stockholm och Uppsala, och närheten till Stockholm Arlanda Airport är regionen attraktiv att bo, leva och arbeta i. Sedan mer än tio år tillbaka samarbetar Knivsta, Upplands Väsby, Vallentuna och Sigtuna kommuner med Swedavia för att utveckla området mellan Stockholm och Uppsala.

Medverkande:

 • Sven-Erik Österberg, landshövding Stockholms län
 • Peter Norman, huvudutredare för Arlanda-utredningen
 • Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun
 • Nils Paul, expert infrastruktur, Svenskt Näringsliv
 • Stefan Romedahl, president Boliden Mines
 • Oskar Weinmar (M), ordförande Arlandaregionen
 • Moderator: Minou Sadeghpour, Sigtuna kommun

14.00 – 14.45
Arlanda – hur planeras och utvecklas en stad i staden?

Se seminariet i efterhand här (extern länk) Länk till annan webbplats.

Området runt Arlanda är en av Sveriges mest expansiva platser och Airport City Stockholm är landets största arbetsplatsområde. Men, vilken funktion fyller en flygplatsstad i ett modernt och hållbart samhälle och vad innebär det att planera och att driva en stad i staden? Vilka etableringar och vilken service krävs för att både vara ett globalt nav och Sveriges största arbetsplats?

När du tänker på en stad tänker du med stor sannolikhet på en stad med människor och boende. Airport City Stockholm är en stad utan bostäder men som ska fungera för resenärer, besökare och anställda. Inom flygplatsstaden arbetar idag cirka 23 000 personer och det planeras arbetsplatser för minst lika många till. Här har flyget, som en del av ett större transportsystem, en stor betydelse för att helheten ska fungera med fokus på ett hållbart resande till, från och inom flygplatsstaden.

Medverkande:

 • Per Taube, Arlandastad Group
 • Fredrik Jaresved, direktör för strategiska initiativ och innovation, Swedavia
 • Maria Nimvik Stern, generalsekreterare, Mälardalsrådet
 • Daniella Waldfogel, vice vd, Stockholms Handelskammare
 • Rikard Steinholtz, Head of Public Affairs and Infrastructure Sweden, SAS
 • Annika Bröms, näringslivschef, Sigtuna kommun
 • Moderator: Minou Sadeghpour, Sigtuna kommun

15.15 – 15.30
Heta stolen – Märta Stenevi (MP)

Se samtalet i efterhand här (extern länk) Länk till annan webbplats.

Vi har bjudit in makthavare som kommer att ge sin syn på aktuella Arlanda-frågor. Här kan det bli såväl informativt som lärorikt – och provokativt.

15.45 – 16.00
Heta stolen – Maria Wetterstrand

Se samtalet i efterhand här (extern länk) Länk till annan webbplats.

Vi har bjudit in makthavare som kommer att ge sin syn på aktuella Arlanda-frågor. Här kan det bli såväl informativt som lärorikt – och provokativt.

16.30 – 17.15
Arlandas framtid – globalt nav eller nya Bromma?

Se seminariet i efterhand här (extern länk) Länk till annan webbplats.

Diskussionen om Bromma flygplats vara eller icke vara är högaktuell, och regeringen har på kort tid tillsatt ett antal utredningar om Bromma, Arlanda och statens ansvar för flygplatser. Om Bromma flygplats förändras, hur kan framtidens Arlanda vara både ett globalt nav och samtidigt erbjuda den mindre flygplatsens effektiva inrikesresor? Eller är det så att behoven av stora respektive små flygplatser kommer att se helt annorlunda ut framöver? Vad vill rikspolitiken? Vad önskar flygplatskommunerna? Vad kommer företagare, invånare och besökare att behöva? Och – vilka investeringar krävs för att förbättra den eftersatta infrastrukturen runt Arlanda flygplats?

Sigtuna kommun bjuder in till en politisk debatt om flyg och flygplatser, där Brommas vara eller icke vara och hur det påverkar Arlanda och resenärerna står i fokus. Debatten inleds med en framtidsspaning av näringspolitiske experten Carl Bergkvist på Stockholms Handelskammare.

Medverkande:

 • Anna Tenje (M), kommunstyrelseordförande i Växjö
 • Carl Bergkvist, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare
 • Maria Stockhaus (M), riksdagsledamot
 • Teres Lindberg (S), riksdagsledamot
 • Daniel Hellden (MP), trafikborgarråd Stockholms stad
 • Anders Åkesson (C), riksdagsledamot
 • Moderator: Minou Sadeghpour, Sigtuna kommun

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.